Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Dokumenti

Dječja kuharica_Domaće u vrtiće

Dječja kuharica

STUDIJA - Domaće u vrtiće

Studija o mogućnostima povećanja potrošnje te uvođenju novih namirnica i proizvoda lokalnih poljoprivrednih proizvođača u predškolske odgojno–obrazovne ustanove u sklopu projekta „Domaće u vrtiće“

Vanjska evaluacija provedbe LRS LAG-a „More 249“ za razdoblje 2017-2020

 Vanjska evaluacija provedbe LRS LAG-a „More 249“ za razdoblje 2017-2020

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave i PLANOVI NABAVE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a "MORE 249" za razdoblje 2014. - 2020.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA 2014. - 2020. 

 

 LRS - LAG MORE 249 - SIJEČANJ 2022         DODATAK LRS - SIJEČANJ 2022

  LRS - LAG MORE 249 - KOLOVOZ 2021         DODATAK LRS - KOLOVOZ 2021

 LRS - LAG MORE 249 - KOLOVOZ 2020        DODATAK LRS - KOLOVOZ 2020

  LRS - LAG MORE 249 - TRAVANJ 2020        DODATAK LRS - TRAVANJ 2020

  LRS - LAG MORE 249 - KOLOVOZ 2019      DODATAK LRS - KOLOVOZ 2019 

 LRS - LAG MORE 249 - PROSINAC 2018      DODATAK LRS - PROSINAC 2018  

Izvještaji

Izvještaji o prihodima i rashodima                               Izvještaji o radu ureda LAG-a                          

 Izvještaj o prihodima i rashodima 2021.                Izvještaj ured LAG-a 2021. 

 Izvještaj o prihodima i rashodima 2020.                 Izvještaj ured LAG-a 2020. 

Izvještaj o prihodima i rashodima 2019.                 Izvještaj ured LAG-a 2019. 

 Izvještaj o prihodima i rashodima 2018.                 Izvještaj ured LAG-a 2018. 

 Izvještaj o prihodima i rashodima 2017.

 Izvještaj o prihodima i rashodima 2016.

 

Pravilnik o odabiru projekata

Odluka o raspisivanju LAG natječaja

Odluke o raspisivanju LAG natječaja:

  1. LAG NATJEČAJA 1.1.4.       6. LAG NATJEČAJA 1.1.2.    

   2. LAG NATJEČAJA 3.1.1.       7. LAG NATJEČAJA 3.1.1.

  3. LAG NATJEČAJA 1.1.3.        8. LAG NATJEČAJA 2.1.1.

  4. LAG NATJEČAJA 1.1.2.        9. LAG NATJEČAJA 1.1.2.

 5. LAG NATJEČAJA 3.1.1.         10. LAG NATJEČAJ 1.1.1.   

                                                             11. LAG NATJEČAJ 3.1.1.

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a More249

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a More249 u .pdf formatu

Odluka o visini članarina redovnih članova Lag-a “More 249”

Odluka o visini članarina redovnih članova Lag-a “More 249” u .pdf formatu

Zahtjev za članstvo

Statut LAG More 249

  Statut LAG-a More 249 - RUJAN 2019   

   Izmjene i dopune Statuta LAG-a More 249 - STUDENI 2020