Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Dokumenti

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a "MORE 249" za razdoblje 2014. - 2020.

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA 2014. - 2020. 

 

 LRS - LAG MORE 249 - KOLOVOZ 2020      DODATAK LRS - KOLOVOZ 2020

 

  LRS - LAG MORE 249 - TRAVANJ 2020    DODATAK LRS - TRAVANJ 2020

 

  LRS - LAG MORE 249 - KOLOVOZ 2019     DODATAK LRS - KOLOVOZ 2019 

 

  LRS - LAG MORE 249 - PROSINAC 2018    DODATAK LRS - PROSINAC 2018  

Izvještaji

Izvještaji o prihodima i rashodima 

 Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-31.12.2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-31.12.2019.

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

 Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.-31.12.2016.


Izvještaj o radu ureda LAG-a

 Izvještaj o radu ureda LAG-a za 2020. godinu

Izvještaj o radu ureda LAG-a za 2019. godinu

 Izvještaj o radu ureda LAG-a za 2018. godinu

Pravilnik o odabiru projekata

Odluka o raspisivanju LAG natječaja

Odluke o raspisivanju LAG natječaja:

  1. LAG NATJEČAJA 1.1.4.       5. LAG NATJEČAJA 3.1.1.

   2. LAG NATJEČAJA 3.1.1.      6. LAG NATJEČAJA 1.1.2.          

  3. LAG NATJEČAJA 1.1.3.        7. LAG NATJEČAJA 3.1.1.

  4. LAG NATJEČAJA 1.1.2.

  

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a More249

Odluka o usvajanju Lokalne razvojne strategije LAG-a More249 u .pdf formatu

Odluka o visini članarina redovnih članova Lag-a “More 249”

Odluka o visini članarina redovnih članova Lag-a “More 249” u .pdf formatu

Prezentacije - Provedba Lokalne razvojne strategije

Prezentacija o provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a "More 249"

 

Zahtjev za članstvo

Statut LAG More 249

  Statut LAG-a More 249 - RUJAN 2019   

   Izmjene i dopune Statuta LAG-a More 249 - STUDENI 2020