Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Otvoren HEP-ov natječaj za dodjelu donacija za 2019. godinu

  • Objavljeno:
  • Autor: LM249

Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2019. godini u područjima: mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje. Natječaj "Svjetlo na zajedničkom putu" je otvoren do 13. ožujka do 16 sati.

 

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;

 

Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;

 

Okoliš - projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;

 

Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije

 

Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

- Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;

 

- Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta

 

- Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;

 

- Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;

 

- Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;

 

- Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;

 

- Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

 

 

Ukupna vrijednost Natječaja

 

- Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna

 

- Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

 

- Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.

Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

 


Način prijave i rokovi

- Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje (na dnu ove web stranice).

- Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje

- Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu

- Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.

- Trajanje Natječaja - od 11. veljače do 13. ožujka 2019. godine

- Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati

- Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr - 17. 04. 2019. g.

 


Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

- Natječajna dokumentacija - sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio

- Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2019@hep.hr

- Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

 


VAŽNO
Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2019@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje "kontakt osoba predlagatelja".

 

Izvor: INA

 

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;

 

Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;

 

Okoliš - projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;

 

Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije

 

Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

- Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;

 

- Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta

 

- Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;

 

- Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;

 

- Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;

 

- Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;

 

- Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

 

 

Ukupna vrijednost Natječaja

 

- Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna

 

- Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

 

- Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.

Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

 


Način prijave i rokovi

- Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje (na dnu ove web stranice).

- Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje

- Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu

- Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.

- Trajanje Natječaja - od 11. veljače do 13. ožujka 2019. godine

- Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati

- Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr - 17. 04. 2019. g.

 


Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

- Natječajna dokumentacija - sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio

- Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2019@hep.hr

- Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

 


VAŽNO
Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2019@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje "kontakt osoba predlagatelja".

 

Izvor: INA

" data-title="Tweet">

 

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;

 

Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;

 

Okoliš - projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;

 

Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije

 

Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

- Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;

 

- Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta

 

- Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;

 

- Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;

 

- Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;

 

- Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;

 

- Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

 

 

Ukupna vrijednost Natječaja

 

- Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna

 

- Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

 

- Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.

Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

 


Način prijave i rokovi

- Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje (na dnu ove web stranice).

- Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje

- Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu

- Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.

- Trajanje Natječaja - od 11. veljače do 13. ožujka 2019. godine

- Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati

- Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr - 17. 04. 2019. g.

 


Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

- Natječajna dokumentacija - sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio

- Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2019@hep.hr

- Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

 


VAŽNO
Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2019@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje "kontakt osoba predlagatelja".

 

Izvor: INA

" data-title="Like">

 

Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;

 

Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;

 

Okoliš - projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;

 

Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije

 

Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 

- Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;

 

- Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta

 

- Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;

 

- Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;

 

- Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;

 

- Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;

 

- Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

 

 

Ukupna vrijednost Natječaja

 

- Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna

 

- Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

 

- Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.

Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

 


Način prijave i rokovi

- Prijavitelji se prijavljuju na Natječaj putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici HEP-a d.d. u Uputi za prijavitelje (na dnu ove web stranice).

- Prijavnici je potrebno priložiti svu dokumentaciju sukladno Uputi za prijavitelje

- Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2019. godinu

- Prijave koje nisu pristigle na traženi način i u zadanom roku bit će isključene iz Natječaja.

- Trajanje Natječaja - od 11. veljače do 13. ožujka 2019. godine

- Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati

- Očekivani rok za objavu rezultata na web stranici www.hep.hr - 17. 04. 2019. g.

 


Natječajna dokumentacija i pojašnjenja

- Natječajna dokumentacija - sadržana je u Uputi za prijavitelje, koja je njezin sastavni dio

- Sva eventualna pitanja i zahtjeve za pojašnjenjima moguće je uputiti isključivo na e-mail donacije2019@hep.hr

- Hrvatska elektroprivreda d.d. će ovlaštenim predstavnicima odabranih prijavitelja, elektroničkom poštom uputiti prijedloge ugovora o donaciji radi potpisa i sklapanja ugovora.

 


VAŽNO
Sva komunikacija odvijat će se isključivo elektroničkim putem i to s e-mail adrese donacije2019@hep.hr na e-mail adresu koju je prijavitelj naveo u Prijavnici u polje "kontakt osoba predlagatelja".

 

Izvor: INA

" data-title="+1">