Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Otvoreni javni poziv za projekt „Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu

  • Objavljeno:
  • Autor: LM249

1. PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

 

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Program dodjele potpora male vrijednosti za poticanje naukovanja za obrtnička zanimanja za razdoblje 2019. do 2020. godina, za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Projekt).

 

Otvoreni javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). Prijave se zaprimaju isključivo od 10. rujna 2019. godine (sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

 

2. CILJEVI I PRIORITETI OTVORENOG JAVNOG POZIVA

 

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

 

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

 neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima

 osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

 

3. IZNOS SREDSTAVA

 

Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 27.000.000,00 kuna, od čega je:

 

- iznos sredstava iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 22.950.000,00 kuna (85%)

- iznos nacionalnih sredstava 4.050.000,00 kuna (15%).

 

4. KORISNICI KOJIMA JE OTVORENI JAVNI POZIV NAMIJENJEN

 

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima.

 

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, Podnositelji prijave koji obavljaju gospodarsku djelatnost moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. 1 uz odgovarajuću primjenu definicije malih i srednjih poduzeća dane u članku 3. stavku 4. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Tekst značajan za EGP)2. Naime, sukladno odredbi članka 3. stavka 4. Priloga I, poduzeće se ne može smatrati malim i srednjim poduzećem ako jedno ili više tijela javne vlasti zajedno ili samostalno, izravno ili neizravno upravlja s 25% ili više kapitala ili glasačkih prava u dotičnom poduzeću, osim u slučajevima navedenim u stavku 2. istoga članka kojima je definirano da se poduzeće može svrstati u neovisna poduzeća, to jest u ona koja nemaju drugih partnerskih poduzeća čak i ako su određeni ulagači dosegli ili premašili prag od 25%, pod uvjetom da ti ulagači nisu, u smislu stavka 3., bilo samostalno ili zajednički povezani s dotičnim poduzećem, a što se između ostalog, odnosi na poduzeće koje je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna eura i s manje od 5.000 stanovnika.

 

IZNOSI, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna.

 

Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti po namjenama iznosi:

- do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju,

- do 30% ukupno procijenjenih troškova po svim namjenama za pokriće troška nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s izvođenjem naukovanja.

 

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti 60.000,00 kuna, za naknadu dvojici mentora 120.000,00 kuna i za naknadu trojici ili više mentora 180.000,00 kuna.

 

Više informacija o natječaju možete pronaći na stranicama MINGO.HR.

 

 

MINGO.HR.

 

 

" data-title="Tweet">
MINGO.HR.

 

 

" data-title="Like">
MINGO.HR.

 

 

" data-title="+1">