Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Produžen rok za podnošenje zahtjeva za potporu za tip operacije 8.5.2.

  • Objavljeno:
  • Autor: LM249

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 13. prosinca 2018. godine drugu izmjenu Natječaja za tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Ovom se izmjenom produžuje rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu do 21. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.  Više informacija o izmjeni i natječaju možete pogledati ovdje.

 

Prihvatljivi korisnici su:

 


1. šumoposjednici


2. udruge šumoposjednika


3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske


4. udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i


5. druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

 


Korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu propisane Pravilnikom i ovim Natječajem:


1. korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske


2. ako je korisnik šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika


3. ako je korisnik udruga šumoposjednika, mora biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom


4. poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

 


Poduzetnik u teškoćama u skladu s definicijom iz čl. 2. točke 14. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije označava poduzetnika za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:


(a) U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine) ako je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka


(b) U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka


(c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;


(d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;


(e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
i. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
ii. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0.

 


Uvjeti prihvatljivosti korisnika dokazuju se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokumentacijom koja je propisana ovim Natječajem.


Navedene uvjete Agencija za plaćanja može provjeriti u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina nakon datuma konačne isplate.

 

*Preuzeto sa APPRRR

ovdje.

 

Prihvatljivi korisnici su:

 


1. šumoposjednici


2. udruge šumoposjednika


3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske


4. udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i


5. druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

 


Korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu propisane Pravilnikom i ovim Natječajem:


1. korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske


2. ako je korisnik šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika


3. ako je korisnik udruga šumoposjednika, mora biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom


4. poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

 


Poduzetnik u teškoćama u skladu s definicijom iz čl. 2. točke 14. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije označava poduzetnika za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:


(a) U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine) ako je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka


(b) U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka


(c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;


(d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;


(e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
i. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
ii. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0.

 


Uvjeti prihvatljivosti korisnika dokazuju se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokumentacijom koja je propisana ovim Natječajem.


Navedene uvjete Agencija za plaćanja može provjeriti u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina nakon datuma konačne isplate.

 

*Preuzeto sa APPRRR

" data-title="Tweet">
ovdje.

 

Prihvatljivi korisnici su:

 


1. šumoposjednici


2. udruge šumoposjednika


3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske


4. udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i


5. druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

 


Korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu propisane Pravilnikom i ovim Natječajem:


1. korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske


2. ako je korisnik šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika


3. ako je korisnik udruga šumoposjednika, mora biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom


4. poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

 


Poduzetnik u teškoćama u skladu s definicijom iz čl. 2. točke 14. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije označava poduzetnika za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:


(a) U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine) ako je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka


(b) U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka


(c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;


(d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;


(e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
i. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
ii. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0.

 


Uvjeti prihvatljivosti korisnika dokazuju se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokumentacijom koja je propisana ovim Natječajem.


Navedene uvjete Agencija za plaćanja može provjeriti u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina nakon datuma konačne isplate.

 

*Preuzeto sa APPRRR

" data-title="Like">
ovdje.

 

Prihvatljivi korisnici su:

 


1. šumoposjednici


2. udruge šumoposjednika


3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje na temelju Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske


4. udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i


5. druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

 


Korisnik mora zadovoljiti uvjete prihvatljivosti prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu propisane Pravilnikom i ovim Natječajem:


1. korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske


2. ako je korisnik šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika


3. ako je korisnik udruga šumoposjednika, mora biti registrirana u skladu s nacionalnim zakonodavstvom


4. poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik u okviru ovog Natječaja.

 


Poduzetnik u teškoćama u skladu s definicijom iz čl. 2. točke 14. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije označava poduzetnika za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:


(a) U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine) ako je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka


(b) U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka


(c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;


(d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;


(e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:
i. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i
ii. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0.

 


Uvjeti prihvatljivosti korisnika dokazuju se u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dokumentacijom koja je propisana ovim Natječajem.


Navedene uvjete Agencija za plaćanja može provjeriti u razdoblju od administrativne kontrole pa do isteka pet godina nakon datuma konačne isplate.

 

*Preuzeto sa APPRRR

" data-title="+1">