Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Grad Vodice objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora obrtnicima-vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta, zadrugama, nositeljima OPG-a i oznake HOP-a

Izvor: Unsplash
  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

 

Grad Vodice je objavio Javni poziv za dodjelu potpora obrtnicima-vlasnicima tradicijskih i umjetničkih obrta, zadrugama, nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i oznake Hrvatskog otočnog proizvoda koji će biti otvoren do 6. listopada 2020. 

 

Korisnici potpora su obrtnici-vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta, zadruge, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu: OPG-a) i oznake hrvatskog otočnog proizvoda (dalje u tekst: HOP-a), čije je prebivalište/sjedište obrta/zadruge/OPG-a na području Grada Vodica, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine, a koja djelatnost se nalazi na popisu tradicijskih i umjetničkih obrta, odnosno ostalih djelatnosti iz članka 3. odnosnog Pravilnika, kao i oni koji imaju oznaku HOP-a.

 

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene:

 

- poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru,

- financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,

- edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika,

- izlaganje na specijaliziranim sajmovima,

- izrada promidžbenog materijala,

- financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Vodice (električna energija, voda i odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak).

 

Kriterije za dodjelu potpora navedeni su u Javnom pozivu.

 

Visina potpore:

 

Sredstva potpore dodjeljuju se za aktivnosti provedene u kalendarskoj godini u kojoj je raspisan javni poziv, kojim će se definirati broj potpora koje se dodjeljuju u toj godini. Najviši iznos potpore može iznositi najviše 20.000,00 kuna godišnje po svim kategorijama kumulativno. Potpora se dodjeljuje na način da se pola odobrenog iznosa daje kao predujam danom sklapanja Ugovora o dodjeli potpore, a preostali iznos nakon dokazane realizacije projekta. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom Grada Vodica, odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku. Odobrene i dodijeljene potpore obrtnicima na temelju ovog natječaja smatraju se državnim potporama male vrijednosti.

 

Sve informacije nalaze se na poveznici: Javni poziv za dodjelu potpora