Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

HBOR financijski instrument: Prilike za povoljno financiranje u poljoprivredi, ribarstvu, akvakulturi i turizmu

Izvor fotografije: https://www.hbor.hr/
  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) provodi financijski instrument Financiranje prirodnog kapitala (eng. NCFF – Natural Capital Financing Facility) koji omogućava povoljno financiranje projekata očuvanja i održivog korištenja prirodnih resursa kao i prilagodbe klimatskim promjenama uz korištenje prirodnih rješenja.

 

U privitku ćete naći kratku prezentaciju s pregledom mogućnosti financiranja za aktivnosti i ulaganja koje se odnose na sektor poljoprivrede, kao što su:

 

- Prelazak na ekološku poljoprivredu na postojećim poljoprivrednim površinama, pokretanje ekološke poljoprivrede na zapuštenim poljoprivrednim površinama 

- Pokretanje ili razvoj poljoprivredne proizvodnje kojom se doprinosi očuvanju vrijednih prirodnih staništa

- Pokretanje i/ili razvoj uzgoja kojim se doprinosi očuvanju ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja i biljnih sorti

- Razvoj poljošumarskih / permakulturnih proizvodnih sustava (uspostava i održavanje živica, sadnja drveća uz rubove obradivih površina, vjetrobrani, vodenih tijela za navodnjavanje...)

- Poljoprivredna proizvodnja kojom se doprinosi očuvanju tradicijskih poljoprivrednih krajobraza s većom bioraznolikošću

- Nepoljoprivredna ulaganja direktno povezana s poljoprivrednom proizvodnjom kojom se doprinosi NCFF ciljevima, sve s ciljem osiguranja održivosti i/ili unapređenja stabilnosti i uspješnosti poslovanja. 

- Ostali inovativni projekti u sektoru poljoprivrede, kojima se doprinosi jačanju prirodnog kapitala i/ili očuvanju i održivom korištenju bioraznolikosti, i otpornosti / prilagodbi na klimatske promjene.

 

 HBOR-NCFF-Prilike za poljoprivredu


 

U privitku ćete naći kratku prezentaciju s pregledom mogućnosti financiranja za aktivnosti i ulaganja koje se odnose na sektor ribarstva, akvakulture i turizma, kao što su:

 

- Diverzifikacija ribolovnih aktivnosti pokretanjem ribolovnog turizma

- Održiva akvakultura - razvoj školjkarstva

- Razvojni projekti korištenja selektivnijih ribolovnih alata, te brandiranje, marketing i tržišni plasman ostvarenog ulova po premijskoj cijeni, na tržištima koja vrednuju takve proizvode

- Akvakultura - ekstenzivni uzgoj na ribnjacima važnim za ornitofaunu

- Druga ulaganja direktno povezana s  proizvodnjom kojom se doprinosi NCFF ciljevima, sve s ciljem osiguranja održivosti i/ili unapređenja stabilnosti i uspješnosti poslovanja (npr. purifikacijski centri, mrjestilišta i dr.).

- Razvoj eko-turističke ponude temeljene na interpretaciji očuvane prirodne baštine

- Razvoj ponude pustolovnog turizma s integriranom interpretacijom očuvane prirodne baštine

- Razvoj agroturističke ponude s integriranim elementima interpretacije, promocije i plasmana prirodne baštine i tradicijske poljoprivredne proizvodnje u skladu s prirodom

- Hortikulturno uređenje i uspostava zelenog okoliša u turističkim zonama i na parcelama s turističkim kapacitetima (hoteli, turistička naselja, kampovi, i dr.)

- Ostali inovativni projekti u sektoru ribarstva i turizma, kojima se doprinosi jačanju prirodnog kapitala i/ili očuvanju i održivom korištenju bioraznolikosti, i otpornosti / prilagodbi na klimatske promjene

 

 HBOR-NCFF-Prilike za ribarstvo, akvakulturu i turizam

 


 

Ukoliko Vam je potrebno više informacija, tehnička pomoć ili savjetovanje proslijedite Vaš upit na ncff@hbor.hr