Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Objavljeni Javni pozivi za predlaganje javnih potreba u sportu, kulturi i društvenim djelatnostima za 2022.

Izvor: Unsplash
  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Grad Vodice je objavio: 

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture i društvenih djelatnosti udruga građana za 2022.  godinu, u koje se, u skladu s pozitivnim propisima, uvršćuju:


a) u području kulture – financiranje ili sufinanciranje programskih djelatnosti udruga u kulturi, te njihovih posebnih programa koji su od interesa za Grad Vodice, kao i programa kulturnog stvaralaštva djece i mladeži;


b) u području društvenih djelatnosti – financiranje ili sufinanciranje programskih djelatnosti veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, programi udruga koje skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno-karitativnih udruga, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga te programi udruga za zaštitu i očuvanje okoliša, čovjekova zdravlja i prirodne baštine i svih drugih humanitarnih organizacija.

 

Prijedloge projekata mogu podnijeti udruge:

 

- koje su registrirane temeljem Zakona o udrugama i koje djeluju na području Grada Vodica,

- čije se djelovanje mora odnositi na jedno od područja djelovanja, navedenih u ovom pozivu, što mora biti vidljivo iz Statuta udruge,

- čiji prijedlozi projekta prvenstveno zadovoljavaju opće potrebe i služe općem dobru, a tek posljedično i za strukovne potrebe svojih članova,

- koje pri provedbi projekata neposredno rade s korisnicima ili članovima udruge,

- koje transparentno vode financijsko poslovanje, sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Vodica, a rok za podnošenje prijava traje od 28. rujna do 15. listopada 2021. godine.

 

Objavljen je i 

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u području sporta za 2022. godinu.


Na natječaj se mogu javiti sve sportske udruge koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

- da su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti

- imaju registrirano sjedište i djeluju na području Grada Vodica

- svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Grada Vodica

- Statut im je usklađen s novim zakonom o udrugama

- da su članovi Zajednice sportova Grada Vodica.

 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Vodica, a rok za podnošenje prijava traje do 15. listopada 2021. godine.

 

Izvor: https://www.grad-vodice.hr/