Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Održana 4 bloka Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanje kapaciteta OCD-a

Izvor: LAG More 249
  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

 

U okviru provedbe projekta ZAKLON, Zaštita od krize u lokalnim zajednicama, UP.04.2.1.11.0411 održana su četiri dvodnevna bloka Edukacija za lokalni održivi razvoj i jačanja kapaciteta OCD-a, a u suradnji s Udrugom ODRAZ, jednom od vodećih udruga na području održivog razvoja u Republici Hrvatskoj.

 

Edukacije su obuhvaćale sljedeće teme:

1. blok: Društvo - okvir u kojem živimo

2. blok: Održivi razvoj te promidžba i vidljivost udruga

3. blok: Društveno odgovorno ponašanje te uvod u pisanje projekata

4. blok: Od ideje do projekta.

 

Cilj edukacija bio je upoznati sudionike s osnovnim znanjima za aktivno i učinkovito djelovanje organizacija civilnoga društva u lokalnim zajednicama te ojačati njihove kapacitete – kako uključiti građane u sustave donošenja odluka, kako surađivati i ostvariti partnerstvo te što podrazumijeva društveno odgovorno ponašanje u kontekstu razvoja lokalne zajednice. Naglasak je bio na razumijevanju socijalnog kapitala i važnosti njegove izgradnje za pokretanjem promjena i ostvarivanjem napretka u zajednici, a vodeći računa i o kriznim situacijama.

 

Kroz drugi blok edukacije naglasak je bio na razumijevanju pojmova održivost i održivi razvoj kao skupu smjernica za uspostavljanje ravnoteže između dugoročnog gospodarskog blagostanja, socijalne jednakosti i skrbi za okoliš. Kroz Program održivog razvoj do 2023. godine upoznali smo se s globalnim ciljevima održivog razvoja i načinima na koje se isti mogu ostvariti, polazeći od pojedinca te odgovarajući na pitanje Što ja mogu učiniti? Nadalje, upoznali smo se s društveno korisnim učenjem kao modelom učenja zalaganjem u zajednici, ali i razlikom od volontiranja i stručne prakse te s klimatskim promjenama (prilagodbama vs. ublažavanjem). Velika pozornost pridana je kružnoj ekonomiji kao modelu proizvodnje i potrošnje kojim se produljuje životni vijek proizvoda te istovremeno smanjuje količina otpada. Drugi dio bloka obuhvatio je društvene mreže te promidžbu kao izvoru društvenog kapitala - kako komunicirati s javnošću, a vodeći računa o korisniku / potrošaču te prisutnosti na internetu. Koje kategorije treba sadržavati web stranica, kako napisati vijest, ali i razlikovati web stranicu od društvenih mreža.

 

Kroz dva bloka radionica, a na temu ˝Od ideje do projekta: upravljanje projektnim ciklusom” kroz teorijski i praktični rad sudionici su se upoznali sa svim fazama upravljanja projektnim ciklusom te su stekli znanja i vještine za pisanje projektnog prijedloga, a rezultat čega su dva projektna prijedloga: jedan koji se bavi unaprjeđenjem kapaciteta udruga kroz promociju zdravog načina života među djecom i mladima, dok je drugi projektni prijedlog usmjeren na jačanje kapaciteta prijavitelja i partnera, a kroz razvoj novih turističkih proizvoda; postavljanje signalizacije te infrastrukturu za geocaching i poticanje inovativnosti turističke ponude (JLS-ovi kao središta održivog i aktivnog turizma).

 

Radionice su bile vrlo interaktivne i podrazumijevale su rad u grupama, razmjenu ideja i znanja. Zaključak svih radionica je da je naša zajednica - naša odgovornost, da je potrebno usmjeriti se na detektiranje (zajedničkih) problema i na osnaživanje za stvaranje promjena, kako u području kriznih situacija, tako i u svim ostalim sferama, a vodeći računa o načinu razmišljanja i djelovanjima!

 

A kako nam je bilo na radionicama, pogledajte u albumima fotografija: https://www.facebook.com/lagmore249/photos_albums

 

Korisnik projekta je Lokalna akcijska grupa “More 249“, dok su partneri na projektu Prijatelji Europe Općina Tisno, Hrvatski Crveni križ GDCK Vodice te Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vodice“. Ukupna vrijednost projekta je 51.610,81 €, odnosno 388.861,62 HRK. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 330.532,38 HRK.

Za više informacija o projektu, pogledajte web stranicu projekta: https://zaklon.org/ te Facebook stranicu nositelja projekta: https://www.facebook.com/lagmore249

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj Objave isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe "More 249". Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Lokalne akcijske grupe "More 249" i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.

 

Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249
Izvor: LAG More 249