Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Što je OPG, a što SOPG i zašto dolazi do prebacivanja u drugi organizacijski oblik?

Izvor: Unsplash
  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Na web portalu Agroklub objavljeno je objašnjene Ministarstva poljoprivrede koje se odnosi na organizacijski oblik poljoprivrednika. U nastavku se nalazi objašnjenje i odgovor MP-a objavljen na web portalu Agrokluba:

 

U skladu s člankom 52. Zakona o OPG-u u tijeku je provedba aktivnosti usklađivanja uvjeta poslovanja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u odnosu na one koji su u tom organizacijskom obliku upisani u Upisnik poljoprivrednika prema odredbama ranijih propisa, stoji između ostalog u odgovoru Ministarstva poljoprivrede na naš upit o prebacivanju OPG-a u SOPG.

Naime, da su se prebacivanjem "preko noći" iz OPG-a u SOPG našli u problemu, upozorio nas je eko proizvođač Slobodan Metlikovec, a potom i također eko proizvođačica Nataša Veić.

Kako navode u pojašnjenju, Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) uređuje uvjete za obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na OPG-u kao organizacijskom obliku, način i uvjete za upis u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odgovornost, prava i obveze nositelja OPG-a i članova tih gospodarstava, nadležna tijela i nadzor u primjeni.

 

 

Zakon i Upisnik OPG-ova

 

Ciljevi Zakona i pripadajućeg Pravilnika o Upisniku OPG-ova (Narodne novine, broj 62/19) idu u pravcu njihova pozicioniranja kao prepoznatljivog i strateški važnog organizacijskog oblika poljoprivrednika. Tako primjena navedenih propisa omogućuje, između ostaloga razdvajanje OPG-a od ostalih organizacijskih oblika (samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava/SOPG, trgovačkih društava, obrta, zadruga i dr.) čije je poslovanje uređeno drugim propisima i uspostavu Upisnika kao javne službene evidencije koja sadrži vjerodostojne i ažurirane podatke o onima koji se poljoprivredom bave u proizvodnom, poduzetničkom i tržišno orijentiranom obuhvatu.

Nadalje, stupanjem na snagu Pravilnika o Upisniku OPG-ova dana 1. srpnja 2019. godine kao relevantnog provedbenog podzakonskog propisa omogućena je provedba aktivnosti usklađivanja uvjeta poslovanja koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika prema ranije važećim propisima.

Tako se ona poljoprivredna gospodarstva s ekonomskom veličinom gospodarstva većom od 3.000 eura i/ili koja su po osnovi obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, upisuju u Upisnik OPG-ova, a gospodarstva s jednakom ili manjom od 3.000 eura upisuju u Upisnik poljoprivrednika u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine, br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda RH) i Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika (Narodne novine, br. 62/19 i 91/20).

 

"Slobodan Metlikovec: Samo su nas iz OPG-a prebacili u SOPG, a što ću sad s prerađevinama?

 

U skladu sa Zakonom o poljoprivredi, SOPG je, stoji dalje u odgovoru, fizička osoba poljoprivrednik koja se za osobne potrebe bavi poljoprivredom i prodajom odnosno zamjenom od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju i kojoj obavljanje ove gospodarske djelatnosti nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje. Radi se, kažu, o organizacijskom obliku poljoprivrednika koji se obavljanjem te djelatnosti bavi u manjem opsegu, u pravilu dostatnom pretežito za vlastite potrebe, uz mogućnost prodaje viškova proizvoda u čemu mu mogu pomagati članovi kućanstva.

 

"Napominjemo da su poljoprivrednici prilikom obavljanja te djelatnosti u obvezi pridržavati se uvjeta i obveza predviđenih kako propisima iz područja poljoprivrede tako i drugim posebnim propisima, osobito iz područja poreznog sustava, obveznih osiguranja i trgovine", pojašnjavaju iz Ministarstva.

 

 

Porez na dohodak zbog prerađevina 

 

Napominju i da važan razlikovni element u odnosu na OPG-ove predstavlja činjenica da SOPG-ovi mogu tržiti poljoprivredne proizvode isključivo u neprerađenom stanju jer bi prodajom prerađenih proizvoda ovaj organizacijski oblik postao obveznik plaćanja poreza na dohodak u skladu s člankom 29. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18 i 121/19) kao posebnim propisom iz djelokruga rada Ministarstva financija.

Naime, kažu nam, članak 29. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak propisuje da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju te su fizičke osobe po osnovi navedenih djelatnosti obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvarili ukupni godišnji primitak veći od 80.500 kuna i/ili su obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu.

"Oni poljoprivrednici koji prodaju prerađene vlastite poljoprivredne proizvode i oni koji obavljaju dopunsku djelatnost, upisuju se u registar poreznih obveznika na početku obavljanja djelatnosti neovisno o ostvarenom ukupnom godišnjem primitku", napominju iz resornog ministarstva dodajući da je navedena odredba Zakona o porezu na dohodak bila na snazi prije donošenja Zakona o OPG-u te su prema istoj svi OPG-ovi upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno Upisnik poljoprivrednika, u razdoblju prije 1. srpnja 2019. godine, u slučaju prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda i/ili obavljanja dopunskih djelatnosti bili u obvezi upisati se u registar poreznih obveznika i plaćati poreze.

Nadalje, obveze stjecanja statusa osiguranika u obveznom zdravstvenom i mirovinskom osiguranju te s tim u vezi obveze uplaćivanja doprinosa propisane su posebnim propisima i to Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br. 80/13, 137/13 i 98/19) i Zakonom o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18 i 102/19) te njihovim provedbenim propisima.

Tako je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano da osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik OPG-ova u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, stječu status osiguranika ako nisu zdravstveno osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu ili se nalaze na redovitom školovanju te su u obvezi plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

 

 

Nositelj SOPG-a može podnijeti zahtjev za upis u Upisnik OPG-a

 

Zakon o mirovinskom osiguranju propisuje, pak, da su obvezno osigurane osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u Upisnik OPG-ova u svojstvu nositelja ili člana gospodarstva.

Navode i da se SOPG-ovi (samo nositelji, jer kao organizacijski oblik nema članove) osiguravaju na mirovinsko osiguranje isključivo na vlastiti zahtjev, a mogu istupiti također na svoj zahtjev u svako doba.

 

"Nataša Veić: Što sad? Smanjenjem koeficijenta više ne ispunjavam uvjete za mjeru 6

Nadalje, i oni stječu status osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju i s tim u vezi obvezu plaćanja doprinosa na temelju članka 7. stavka 1. točke 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koja se odnosi na poljoprivrednike koji u Hrvatskoj obavljaju ovu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje ako su vlasnici, posjednici ili zakupci te ako nisu obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i ako nisu osigurani po osnovi rada ili su korisnici prava na mirovinu, u skladu s odredbama posebnih propisa koji uređuju područje obveznih osiguranja.

"Napominjemo da nositelj SOPG-a može u skladu s odredbama Zakona o OPG-u podnijeti zahtjev za upisom u Upisnik OPG-ova bez obzira na činjenicu ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva", stoji u odgovoru Ministarstva.

 

Zaključno, u skladu s odredbom članka 16. stavka 3. Zakona o OPG-u, ako SOPG tijekom kalendarske godine postane obveznik poreza na dohodak, odnosno u konkretnom slučaju prerađuje poljoprivredni proizvod i pojavljuje se s njim na tržištu, nositelj podnosi zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova.

 

 

Izvor: https://bit.ly/32gmoM3

(https://www.agroklub.com/)