Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Siječanj 2017, Odluka o dodjeli sredstava za provedbu podmjere 19.2., 19.3., 19.4

Siječanj 2017, Odluka o dodjeli sredstava za provedbu podmjere 19.2., 19.3., 19.4

Korisnik: LAG More 249
Odobrena sredstva: 6.488.128,71 kn (od čega je 4.943.336,16 HRK namijenjeno za financiranje  projekata na području LAG-a)
Vrijeme provedbe: studeni 2016. – 
Status: u tijeku


Nakon završenog postupka rješavanja po prigovorima i ponovne administrativne obrade, te postupka uvećanja javne potpore uslijed viška raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (PRR 2014. – 2020.).
LAG-ovima je dodijeljeno 463.096.945,70 HRK za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (provedba LRS), podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020«.

Konačnim odabirom, 54 LAG-a su odabrana za provedbu lokalnih razvojnih strategija za vrijeme trajanja PRR 2014. – 2020. putem kojih se sufinanciraju odabrani projekti od strane LAG-ova za korisnike sa LAG područja i za ulaganja koja se provode na LAG području. Važno je naglasiti kako LAG-ovi pokrivaju 516 jedinica lokalne samouprave s 6161 naseljem, te se u područjima djelovanja LAG-ova nalazi  više od 2,2 milijuna stanovnika u ruralnim prostorima.


LAG-u “More 249” konačnom odlukom dodijeljeno je 6.488.128,71 kn od čega je 4.943.336,16 kn namijenjeno za financiranje  projekata na području LAG-a.  Za tekuće troškove i animaciju dodijeljeno je 1.297.625,74 kn, te 247.166,81 kn za projekte suradnje.