Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „MA DA – MLADI, A DRUŠTVENO ANGAŽIRANI“

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „MA DA – MLADI, A DRUŠTVENO ANGAŽIRANI“

Udruga „ŽENA“ iz Drniša i Veleučilište „Marko Marulić“ iz Knina organizirali su završnu konferenciju u cilju predstavljanja ostvarenih ciljeva i rezultata u okviru projekta „MA DA - Mladi, A Društveno Angažirani“ koja se se održala 16.09.2019. u Solarisu u Šibeniku s početkom u 10 sati.

 

U prvom dijelu konferencije, iza uvodne riječi voditeljice projekta Aleksandre Janjić, gostima su se obratile predsjednica Udruge "Žena" Milena Perčin te dekanica fakulteta Lovorka Blažević.

 

Dodijeljene su potvrde studentima i uvjerenja mentorima o položenom ispitu za voditelja/cu pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja, zahvalnice LAG-ovima i LAGUR-ima te njihovim članovima koji su volontirali sa studentima.

 

U drugom dijelu konferencije održana je radionica "Mogućnost za unapređenje aktivnosti društveno korisnog učenja" i predstavljanje zaključaka.

 

Završna konferencija završila je zajedničkim ručkom u Dalmatinskom selu Solaris.

 

 

Ukupni iznos projekta je od 899.108,92 kuna od čega je Europska unija sufinancirala u iznosu od 764.242,58 kuna iz Europskog socijalnog fonda, OP učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirao i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 134.866,34 kuna. A koji je ujedno i Posredničko tijelo razine I. Posredničko tijelo razine II je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Projekt je trajao 18 mjeseci, a provedba je započela 19.03.2018. Provodio se na području Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 

Cilj projekta: Uspostavljen održivi program društveno korisnog učenja na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu u cilju osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem.

 

Kroz aktivnosti projekta uspostavljena je radna skupina za izradu Programa društveno korisnog učenja koja je izradila program mentorstva i metodologije društveno korisnog učenja za 3 stručna studija na Veleučilištu „Marko Marulić“.

Provedeno je i osposobljavanje studenata (14), profesora (4) i djelatnika OCD-ova (14) o društveno korisnom učenju kao i usavršavanje 14 studenata, 3 profesora i 3 djelatnika OCD-ova o izradi projekata u okviru OP ruralni razvoj. Usvojena znanja 14 studenata je primjenjivalo kroz provedbu aktivnosti društveno korisnog učenja u 4 LAG-a, 2 LAGUR-a i jednoj lokalnoj udruzi (organiziranje savjetovanja poljoprivrednika, tehničke pomoći pri izradi projekata te organiziranju radionica za poljoprivrednike). Društveno korisno učenje je promovirano i kroz radio emisije, spotove na lokalnim televizijama, JUMBO plakate, informativne brošure kao i kroz priručnike o društveno korisnom učenju.

 

Zahvaljujući ovom projektu pet studenata  tijekom 10 mjeseci je volontiralo kroz razne poslove unutar i izvan ureda  Lokalne akcijske grupe "MORE 249". Uvedeni su u osnovne pojmove koji se tiču Udruga, načina na koji se osnivaju, što je Statut, što su LAG-ovi, koje projekte LAG-ovi provode, što je program RURALNOG RAZVOJA te na koji način su u mogućnosti pomoći poljoprivrednicima. Dodijeljeni su im razni zadaci pa su tako i držali predavanja na temu ekološke proizvodnje, sudjelovali su u našim radionicama te se upoznavali s našim članovima. 

 

Nadamo se da ćemo uspješno i dalje surađivati na uzajamno zadovoljstvo i prenošenje znanja. 

 

 

 

 

 

Dodijeljene su potvrde studentima i uvjerenja mentorima o položenom ispitu za voditelja/cu pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja, zahvalnice LAG-ovima i LAGUR-ima te njihovim članovima koji su volontirali sa studentima.

 

U drugom dijelu konferencije održana je radionica "Mogućnost za unapređenje aktivnosti društveno korisnog učenja" i predstavljanje zaključaka.

 

Završna konferencija završila je zajedničkim ručkom u Dalmatinskom selu Solaris.

 

 

Ukupni iznos projekta je od 899.108,92 kuna od čega je Europska unija sufinancirala u iznosu od 764.242,58 kuna iz Europskog socijalnog fonda, OP učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirao i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 134.866,34 kuna. A koji je ujedno i Posredničko tijelo razine I. Posredničko tijelo razine II je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Projekt je trajao 18 mjeseci, a provedba je započela 19.03.2018. Provodio se na području Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 

Cilj projekta: Uspostavljen održivi program društveno korisnog učenja na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu u cilju osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem.

 

Kroz aktivnosti projekta uspostavljena je radna skupina za izradu Programa društveno korisnog učenja koja je izradila program mentorstva i metodologije društveno korisnog učenja za 3 stručna studija na Veleučilištu „Marko Marulić“.

Provedeno je i osposobljavanje studenata (14), profesora (4) i djelatnika OCD-ova (14) o društveno korisnom učenju kao i usavršavanje 14 studenata, 3 profesora i 3 djelatnika OCD-ova o izradi projekata u okviru OP ruralni razvoj. Usvojena znanja 14 studenata je primjenjivalo kroz provedbu aktivnosti društveno korisnog učenja u 4 LAG-a, 2 LAGUR-a i jednoj lokalnoj udruzi (organiziranje savjetovanja poljoprivrednika, tehničke pomoći pri izradi projekata te organiziranju radionica za poljoprivrednike). Društveno korisno učenje je promovirano i kroz radio emisije, spotove na lokalnim televizijama, JUMBO plakate, informativne brošure kao i kroz priručnike o društveno korisnom učenju.

 

Zahvaljujući ovom projektu pet studenata  tijekom 10 mjeseci je volontiralo kroz razne poslove unutar i izvan ureda  Lokalne akcijske grupe "MORE 249". Uvedeni su u osnovne pojmove koji se tiču Udruga, načina na koji se osnivaju, što je Statut, što su LAG-ovi, koje projekte LAG-ovi provode, što je program RURALNOG RAZVOJA te na koji način su u mogućnosti pomoći poljoprivrednicima. Dodijeljeni su im razni zadaci pa su tako i držali predavanja na temu ekološke proizvodnje, sudjelovali su u našim radionicama te se upoznavali s našim članovima. 

 

Nadamo se da ćemo uspješno i dalje surađivati na uzajamno zadovoljstvo i prenošenje znanja. 

 

 

 

 

" data-title="Tweet">

 

Dodijeljene su potvrde studentima i uvjerenja mentorima o položenom ispitu za voditelja/cu pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja, zahvalnice LAG-ovima i LAGUR-ima te njihovim članovima koji su volontirali sa studentima.

 

U drugom dijelu konferencije održana je radionica "Mogućnost za unapređenje aktivnosti društveno korisnog učenja" i predstavljanje zaključaka.

 

Završna konferencija završila je zajedničkim ručkom u Dalmatinskom selu Solaris.

 

 

Ukupni iznos projekta je od 899.108,92 kuna od čega je Europska unija sufinancirala u iznosu od 764.242,58 kuna iz Europskog socijalnog fonda, OP učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirao i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 134.866,34 kuna. A koji je ujedno i Posredničko tijelo razine I. Posredničko tijelo razine II je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Projekt je trajao 18 mjeseci, a provedba je započela 19.03.2018. Provodio se na području Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 

Cilj projekta: Uspostavljen održivi program društveno korisnog učenja na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu u cilju osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem.

 

Kroz aktivnosti projekta uspostavljena je radna skupina za izradu Programa društveno korisnog učenja koja je izradila program mentorstva i metodologije društveno korisnog učenja za 3 stručna studija na Veleučilištu „Marko Marulić“.

Provedeno je i osposobljavanje studenata (14), profesora (4) i djelatnika OCD-ova (14) o društveno korisnom učenju kao i usavršavanje 14 studenata, 3 profesora i 3 djelatnika OCD-ova o izradi projekata u okviru OP ruralni razvoj. Usvojena znanja 14 studenata je primjenjivalo kroz provedbu aktivnosti društveno korisnog učenja u 4 LAG-a, 2 LAGUR-a i jednoj lokalnoj udruzi (organiziranje savjetovanja poljoprivrednika, tehničke pomoći pri izradi projekata te organiziranju radionica za poljoprivrednike). Društveno korisno učenje je promovirano i kroz radio emisije, spotove na lokalnim televizijama, JUMBO plakate, informativne brošure kao i kroz priručnike o društveno korisnom učenju.

 

Zahvaljujući ovom projektu pet studenata  tijekom 10 mjeseci je volontiralo kroz razne poslove unutar i izvan ureda  Lokalne akcijske grupe "MORE 249". Uvedeni su u osnovne pojmove koji se tiču Udruga, načina na koji se osnivaju, što je Statut, što su LAG-ovi, koje projekte LAG-ovi provode, što je program RURALNOG RAZVOJA te na koji način su u mogućnosti pomoći poljoprivrednicima. Dodijeljeni su im razni zadaci pa su tako i držali predavanja na temu ekološke proizvodnje, sudjelovali su u našim radionicama te se upoznavali s našim članovima. 

 

Nadamo se da ćemo uspješno i dalje surađivati na uzajamno zadovoljstvo i prenošenje znanja. 

 

 

 

 

" data-title="Like">

 

Dodijeljene su potvrde studentima i uvjerenja mentorima o položenom ispitu za voditelja/cu pripreme i provedbe EU projekata ruralnog razvoja, zahvalnice LAG-ovima i LAGUR-ima te njihovim članovima koji su volontirali sa studentima.

 

U drugom dijelu konferencije održana je radionica "Mogućnost za unapređenje aktivnosti društveno korisnog učenja" i predstavljanje zaključaka.

 

Završna konferencija završila je zajedničkim ručkom u Dalmatinskom selu Solaris.

 

 

Ukupni iznos projekta je od 899.108,92 kuna od čega je Europska unija sufinancirala u iznosu od 764.242,58 kuna iz Europskog socijalnog fonda, OP učinkoviti ljudski potencijali. Projekt je sufinancirao i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 134.866,34 kuna. A koji je ujedno i Posredničko tijelo razine I. Posredničko tijelo razine II je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Projekt je trajao 18 mjeseci, a provedba je započela 19.03.2018. Provodio se na području Šibensko-kninske i Zadarske županije.

 

Cilj projekta: Uspostavljen održivi program društveno korisnog učenja na Veleučilištu „Marko Marulić“ u Kninu u cilju osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem.

 

Kroz aktivnosti projekta uspostavljena je radna skupina za izradu Programa društveno korisnog učenja koja je izradila program mentorstva i metodologije društveno korisnog učenja za 3 stručna studija na Veleučilištu „Marko Marulić“.

Provedeno je i osposobljavanje studenata (14), profesora (4) i djelatnika OCD-ova (14) o društveno korisnom učenju kao i usavršavanje 14 studenata, 3 profesora i 3 djelatnika OCD-ova o izradi projekata u okviru OP ruralni razvoj. Usvojena znanja 14 studenata je primjenjivalo kroz provedbu aktivnosti društveno korisnog učenja u 4 LAG-a, 2 LAGUR-a i jednoj lokalnoj udruzi (organiziranje savjetovanja poljoprivrednika, tehničke pomoći pri izradi projekata te organiziranju radionica za poljoprivrednike). Društveno korisno učenje je promovirano i kroz radio emisije, spotove na lokalnim televizijama, JUMBO plakate, informativne brošure kao i kroz priručnike o društveno korisnom učenju.

 

Zahvaljujući ovom projektu pet studenata  tijekom 10 mjeseci je volontiralo kroz razne poslove unutar i izvan ureda  Lokalne akcijske grupe "MORE 249". Uvedeni su u osnovne pojmove koji se tiču Udruga, načina na koji se osnivaju, što je Statut, što su LAG-ovi, koje projekte LAG-ovi provode, što je program RURALNOG RAZVOJA te na koji način su u mogućnosti pomoći poljoprivrednicima. Dodijeljeni su im razni zadaci pa su tako i držali predavanja na temu ekološke proizvodnje, sudjelovali su u našim radionicama te se upoznavali s našim članovima. 

 

Nadamo se da ćemo uspješno i dalje surađivati na uzajamno zadovoljstvo i prenošenje znanja. 

 

 

 

 

" data-title="+1">