Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

DONESENE ODLUKE O ODABIRU PROJEKATA NA 12. LAG NATJEČAJU ZA TIP OPERACIJE 1.1.2.

DONESENE ODLUKE O ODABIRU PROJEKATA NA 12. LAG NATJEČAJU ZA TIP OPERACIJE 1.1.2.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe "More 249“ je na sjednici održanoj 23. svibnja 2023. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 12. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Natječaj je objavljen 8. veljače 2023. godine na web stranici LAG-a "More 249“, a rok za podnošenje prijava je trajao od 22. veljače do 24. ožujka 2023. Potpora po pojedinom zahtjevu za potporu iznosi 15.000 EUR-a.

 

Na 12. LAG natječaj za TO 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020., a koji je usklađen sa TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja pristiglo je 14 zahtjeva za potporu.

Obzirom na broj pristiglih prijava utvrđen je prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih sredstava te su se obrađivali zahtjevi po najvećem broju bodova. Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja utvrđeno je da tri prijave ne udovoljavaju uvjete Natječaja, a da za preostalu prijavu nema dovoljno raspoloživih sredstava.

 

Sukladno Pravilniku o odabiru projekata i LAG natječaju, Upravni odbor na održanoj sjednici donosi Odluke o odabiru projekata za 10 pristiglih projektnih prijava u vrijednosti od 150.000,00 EUR, Odluku o odbijanju za tri projektne prijave te jednu Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

 

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoj RH 2014. – 2020., LAG „More 249“ nakon odabira projekata podnosi, u ime korisnika, Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje konačnu Odluku o dodjeli sredstava.

 

Donošenjem Odluka o odabiru na ovom natječaju, LAG „More 249“ na svom području ukupno je odobrio projekata u vrijednosti od 1.197.581,22 EUR. 

 

Rang lista odobrenih projekata na 12. LAG natječaj u privitku:

 KONAČNA RANG LISTA 12. LAG NATJEČAJ za tip operacije 1.1.2.

 

 

 

 

 

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe "More 249“ je na sjednici održanoj 23. svibnja 2023. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 12. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Natječaj je objavljen 8. veljače 2023. godine na web stranici LAG-a "More 249“, a rok za podnošenje prijava je trajao od 22. veljače do 24. ožujka 2023. Potpora po pojedinom zahtjevu za potporu iznosi 15.000 EUR-a.

 

Na 12. LAG natječaj za TO 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020., a koji je usklađen sa TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja pristiglo je 14 zahtjeva za potporu.

Obzirom na broj pristiglih prijava utvrđen je prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih sredstava te su se obrađivali zahtjevi po najvećem broju bodova. Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja utvrđeno je da tri prijave ne udovoljavaju uvjete Natječaja, a da za preostalu prijavu nema dovoljno raspoloživih sredstava.

 

Sukladno Pravilniku o odabiru projekata i LAG natječaju, Upravni odbor na održanoj sjednici donosi Odluke o odabiru projekata za 10 pristiglih projektnih prijava u vrijednosti od 150.000,00 EUR, Odluku o odbijanju za tri projektne prijave te jednu Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

 

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoj RH 2014. – 2020., LAG „More 249“ nakon odabira projekata podnosi, u ime korisnika, Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje konačnu Odluku o dodjeli sredstava.

 

Donošenjem Odluka o odabiru na ovom natječaju, LAG „More 249“ na svom području ukupno je odobrio projekata u vrijednosti od 1.197.581,22 EUR. 

 

Rang lista odobrenih projekata na 12. LAG natječaj u privitku:

 KONAČNA RANG LISTA 12. LAG NATJEČAJ za tip operacije 1.1.2.

 

 

 

 

 

" data-title="Tweet">
Upravni odbor Lokalne akcijske grupe "More 249“ je na sjednici održanoj 23. svibnja 2023. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 12. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Natječaj je objavljen 8. veljače 2023. godine na web stranici LAG-a "More 249“, a rok za podnošenje prijava je trajao od 22. veljače do 24. ožujka 2023. Potpora po pojedinom zahtjevu za potporu iznosi 15.000 EUR-a.

 

Na 12. LAG natječaj za TO 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020., a koji je usklađen sa TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja pristiglo je 14 zahtjeva za potporu.

Obzirom na broj pristiglih prijava utvrđen je prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih sredstava te su se obrađivali zahtjevi po najvećem broju bodova. Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja utvrđeno je da tri prijave ne udovoljavaju uvjete Natječaja, a da za preostalu prijavu nema dovoljno raspoloživih sredstava.

 

Sukladno Pravilniku o odabiru projekata i LAG natječaju, Upravni odbor na održanoj sjednici donosi Odluke o odabiru projekata za 10 pristiglih projektnih prijava u vrijednosti od 150.000,00 EUR, Odluku o odbijanju za tri projektne prijave te jednu Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

 

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoj RH 2014. – 2020., LAG „More 249“ nakon odabira projekata podnosi, u ime korisnika, Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje konačnu Odluku o dodjeli sredstava.

 

Donošenjem Odluka o odabiru na ovom natječaju, LAG „More 249“ na svom području ukupno je odobrio projekata u vrijednosti od 1.197.581,22 EUR. 

 

Rang lista odobrenih projekata na 12. LAG natječaj u privitku:

 KONAČNA RANG LISTA 12. LAG NATJEČAJ za tip operacije 1.1.2.

 

 

 

 

 

" data-title="Like">
Upravni odbor Lokalne akcijske grupe "More 249“ je na sjednici održanoj 23. svibnja 2023. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 12. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Natječaj je objavljen 8. veljače 2023. godine na web stranici LAG-a "More 249“, a rok za podnošenje prijava je trajao od 22. veljače do 24. ožujka 2023. Potpora po pojedinom zahtjevu za potporu iznosi 15.000 EUR-a.

 

Na 12. LAG natječaj za TO 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020., a koji je usklađen sa TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja pristiglo je 14 zahtjeva za potporu.

Obzirom na broj pristiglih prijava utvrđen je prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih sredstava te su se obrađivali zahtjevi po najvećem broju bodova. Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja utvrđeno je da tri prijave ne udovoljavaju uvjete Natječaja, a da za preostalu prijavu nema dovoljno raspoloživih sredstava.

 

Sukladno Pravilniku o odabiru projekata i LAG natječaju, Upravni odbor na održanoj sjednici donosi Odluke o odabiru projekata za 10 pristiglih projektnih prijava u vrijednosti od 150.000,00 EUR, Odluku o odbijanju za tri projektne prijave te jednu Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

 

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. te Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoj RH 2014. – 2020., LAG „More 249“ nakon odabira projekata podnosi, u ime korisnika, Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje konačnu Odluku o dodjeli sredstava.

 

Donošenjem Odluka o odabiru na ovom natječaju, LAG „More 249“ na svom području ukupno je odobrio projekata u vrijednosti od 1.197.581,22 EUR. 

 

Rang lista odobrenih projekata na 12. LAG natječaj u privitku:

 KONAČNA RANG LISTA 12. LAG NATJEČAJ za tip operacije 1.1.2.

 

 

 

 

 

" data-title="+1">