Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Donesene Odluke o odabiru projekata za TO 1.1.2. na 9. LAG Natječaju

Donesene Odluke o odabiru projekata za TO 1.1.2. na 9. LAG Natječaju

Upravni odbor LAG-a „More 249“ je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donio Odluke o odabiru projekata na 9. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“. Na sjednici je ujedno donesena Odluka o izmjeni 9. LAG natječaja čime se povećala raspoloživa alokacija, a u skladu s izmjenom Lokalne razvojne strategije.

 

Na 9. LAG natječaj za TO 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020., a koji je usklađen sa TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja pristiglo je 23 zahtjeva za potporu.

 

Obzirom na broj pristiglih prijava utvrđen je prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih sredstava te su se obrađivali zahtjevi po najvećem broju bodova. Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja utvrđeno je da jedna prijava nije poslana u skladu s uvjetima Natječaja, a da za ostale prijave nema dovoljno raspoloživih sredstava.

 

Sukladno Pravilniku o odabiru projekata i LAG natječaju, Upravni odbor na održanoj sjednici donosi Odluke o odabiru projekata za 16 pristiglih projektnih prijava u vrijednosti od 1.812.456,00 HRK, Odluku o odbijanju za jednu projektnu prijavu te se ostalim zahtjevima za potporu dostavlja Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

 

Potpora po pojedinom zahtjevu za potporu iznosi 15.000 EUR-a, odnosno 113.278,50 HRK.

 

Odobrena potpora isplatit će se u dva jednaka dijela. Prvi dio isplatit će se nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava izdane od strane Agencije za plaćanja, a drugi nakon provedbe svih aktivnosti i izvršene kontrole.

 

LAG „More 249“ odobravanjem 16 zahtjeva za potporu ukupno je odobrio 44 projekata (uključujući prethodna tri natječaja za ovaj tip operacije), a čime je ukupno iskorišteno 4.725.693,00 HRK iz Lokalne razvojne strategije.

 

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti!

 

 

Konačna rang lista:

Upravni odbor LAG-a „More 249“ je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donio Odluke o odabiru projekata na 9. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“. Na sjednici je ujedno donesena Odluka o izmjeni 9. LAG natječaja čime se povećala raspoloživa alokacija, a u skladu s izmjenom Lokalne razvojne strategije.

 

Na 9. LAG natječaj za TO 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020., a koji je usklađen sa TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja pristiglo je 23 zahtjeva za potporu.

 

Obzirom na broj pristiglih prijava utvrđen je prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih sredstava te su se obrađivali zahtjevi po najvećem broju bodova. Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja utvrđeno je da jedna prijava nije poslana u skladu s uvjetima Natječaja, a da za ostale prijave nema dovoljno raspoloživih sredstava.

 

Sukladno Pravilniku o odabiru projekata i LAG natječaju, Upravni odbor na održanoj sjednici donosi Odluke o odabiru projekata za 16 pristiglih projektnih prijava u vrijednosti od 1.812.456,00 HRK, Odluku o odbijanju za jednu projektnu prijavu te se ostalim zahtjevima za potporu dostavlja Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

 

Potpora po pojedinom zahtjevu za potporu iznosi 15.000 EUR-a, odnosno 113.278,50 HRK.

 

Odobrena potpora isplatit će se u dva jednaka dijela. Prvi dio isplatit će se nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava izdane od strane Agencije za plaćanja, a drugi nakon provedbe svih aktivnosti i izvršene kontrole.

 

LAG „More 249“ odobravanjem 16 zahtjeva za potporu ukupno je odobrio 44 projekata (uključujući prethodna tri natječaja za ovaj tip operacije), a čime je ukupno iskorišteno 4.725.693,00 HRK iz Lokalne razvojne strategije.

 

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti!

 

 

Konačna rang lista:

" data-title="Tweet">
Upravni odbor LAG-a „More 249“ je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donio Odluke o odabiru projekata na 9. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“. Na sjednici je ujedno donesena Odluka o izmjeni 9. LAG natječaja čime se povećala raspoloživa alokacija, a u skladu s izmjenom Lokalne razvojne strategije.

 

Na 9. LAG natječaj za TO 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020., a koji je usklađen sa TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja pristiglo je 23 zahtjeva za potporu.

 

Obzirom na broj pristiglih prijava utvrđen je prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih sredstava te su se obrađivali zahtjevi po najvećem broju bodova. Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja utvrđeno je da jedna prijava nije poslana u skladu s uvjetima Natječaja, a da za ostale prijave nema dovoljno raspoloživih sredstava.

 

Sukladno Pravilniku o odabiru projekata i LAG natječaju, Upravni odbor na održanoj sjednici donosi Odluke o odabiru projekata za 16 pristiglih projektnih prijava u vrijednosti od 1.812.456,00 HRK, Odluku o odbijanju za jednu projektnu prijavu te se ostalim zahtjevima za potporu dostavlja Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

 

Potpora po pojedinom zahtjevu za potporu iznosi 15.000 EUR-a, odnosno 113.278,50 HRK.

 

Odobrena potpora isplatit će se u dva jednaka dijela. Prvi dio isplatit će se nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava izdane od strane Agencije za plaćanja, a drugi nakon provedbe svih aktivnosti i izvršene kontrole.

 

LAG „More 249“ odobravanjem 16 zahtjeva za potporu ukupno je odobrio 44 projekata (uključujući prethodna tri natječaja za ovaj tip operacije), a čime je ukupno iskorišteno 4.725.693,00 HRK iz Lokalne razvojne strategije.

 

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti!

 

 

Konačna rang lista:

" data-title="Like">
Upravni odbor LAG-a „More 249“ je na sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donio Odluke o odabiru projekata na 9. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“. Na sjednici je ujedno donesena Odluka o izmjeni 9. LAG natječaja čime se povećala raspoloživa alokacija, a u skladu s izmjenom Lokalne razvojne strategije.

 

Na 9. LAG natječaj za TO 1.1.2. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020., a koji je usklađen sa TO 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja pristiglo je 23 zahtjeva za potporu.

 

Obzirom na broj pristiglih prijava utvrđen je prag za administrativnu obradu i prag raspoloživih sredstava te su se obrađivali zahtjevi po najvećem broju bodova. Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja utvrđeno je da jedna prijava nije poslana u skladu s uvjetima Natječaja, a da za ostale prijave nema dovoljno raspoloživih sredstava.

 

Sukladno Pravilniku o odabiru projekata i LAG natječaju, Upravni odbor na održanoj sjednici donosi Odluke o odabiru projekata za 16 pristiglih projektnih prijava u vrijednosti od 1.812.456,00 HRK, Odluku o odbijanju za jednu projektnu prijavu te se ostalim zahtjevima za potporu dostavlja Obavijest o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedovoljno raspoloživih sredstava.

 

Potpora po pojedinom zahtjevu za potporu iznosi 15.000 EUR-a, odnosno 113.278,50 HRK.

 

Odobrena potpora isplatit će se u dva jednaka dijela. Prvi dio isplatit će se nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava izdane od strane Agencije za plaćanja, a drugi nakon provedbe svih aktivnosti i izvršene kontrole.

 

LAG „More 249“ odobravanjem 16 zahtjeva za potporu ukupno je odobrio 44 projekata (uključujući prethodna tri natječaja za ovaj tip operacije), a čime je ukupno iskorišteno 4.725.693,00 HRK iz Lokalne razvojne strategije.

 

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti!

 

 

Konačna rang lista:

" data-title="+1">