Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Donesene Odluke o odobrenju 3 projektne prijave na 2. LAG Natječaju za TO 3.1.1.

Donesene Odluke o odobrenju 3 projektne prijave na 2. LAG Natječaju za TO 3.1.1.

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „More 249“ je na sjednici održanoj 10. veljače 2020. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 2. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za lokalno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Natječaj je objavljen 26. ožujka 2019. godine na web stranici LAG-a „More 249“, a rok za podnošenje prijava je trajao od 9. travnja 2019. do 29. srpnja 2019. godine. Maksimalan iznos potpore koji se mogao ostvariti po projektu iznosio je 29.000 eura,  odnosno 214.962,50 kn. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom LAG natječaju iznosila su 1.541.868,80 kn.

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 5 projektnih prijava, a nakon administrativne kontrole u daljnju obradu su išle 3 projektne prijave.

 

Rang lista odobrenih projekata nalazi se u privitku.

 

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „More 249“ je na sjednici održanoj 10. veljače 2020. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 2. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za lokalno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Natječaj je objavljen 26. ožujka 2019. godine na web stranici LAG-a „More 249“, a rok za podnošenje prijava je trajao od 9. travnja 2019. do 29. srpnja 2019. godine. Maksimalan iznos potpore koji se mogao ostvariti po projektu iznosio je 29.000 eura,  odnosno 214.962,50 kn. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom LAG natječaju iznosila su 1.541.868,80 kn.

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 5 projektnih prijava, a nakon administrativne kontrole u daljnju obradu su išle 3 projektne prijave.

 

Rang lista odobrenih projekata nalazi se u privitku.

 

" data-title="Tweet">
Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „More 249“ je na sjednici održanoj 10. veljače 2020. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 2. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za lokalno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Natječaj je objavljen 26. ožujka 2019. godine na web stranici LAG-a „More 249“, a rok za podnošenje prijava je trajao od 9. travnja 2019. do 29. srpnja 2019. godine. Maksimalan iznos potpore koji se mogao ostvariti po projektu iznosio je 29.000 eura,  odnosno 214.962,50 kn. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom LAG natječaju iznosila su 1.541.868,80 kn.

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 5 projektnih prijava, a nakon administrativne kontrole u daljnju obradu su išle 3 projektne prijave.

 

Rang lista odobrenih projekata nalazi se u privitku.

 

" data-title="Like">
Upravni odbor Lokalne akcijske grupe „More 249“ je na sjednici održanoj 10. veljače 2020. godine donio Odluku o odabiru projekata pristiglih na 2. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koja je sukladna tipu operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za lokalno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Natječaj je objavljen 26. ožujka 2019. godine na web stranici LAG-a „More 249“, a rok za podnošenje prijava je trajao od 9. travnja 2019. do 29. srpnja 2019. godine. Maksimalan iznos potpore koji se mogao ostvariti po projektu iznosio je 29.000 eura,  odnosno 214.962,50 kn. Ukupna raspoloživa sredstva po ovom LAG natječaju iznosila su 1.541.868,80 kn.

 

Na natječaj je pristiglo ukupno 5 projektnih prijava, a nakon administrativne kontrole u daljnju obradu su išle 3 projektne prijave.

 

Rang lista odobrenih projekata nalazi se u privitku.

 

" data-title="+1">