Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

LAG "MORE 249" OBJAVLJUJE 11. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. - 3. IZMJENA

LAG "MORE 249" OBJAVLJUJE 11. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 3.1.1. - 3. IZMJENA

IZMJENA NATJEČAJA OBJAVLJENA NIŽE! 

 

Lokalna akcijska grupa „MORE 249“ objavljuje natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.257.499,68 HRK.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 04. ožujka do 19. travnja 2022. godine. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaj do zaključno  dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu i to isključivo putem e-pošte na adresu: info.lagmore249@gmail.com.

  

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti dok najviši iznos javne potpore iznosi do 29.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 

A) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (općine Rogoznica, Tisno, Murter-Kornati, gradovi Vodice i Šibenik).

 

B) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Tribunj i Pirovac).

 

Informativna radionica održat će se pojedinačno u dogovoru sa zainteresiranima.

 

Prezentacija LAG natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,  nalazi se u nastavku:

 

  Predstavljanje LAG natječaja za TO 3.1.1. (7.4.1.)

 

Tekst natječaja i ostala potrebna dokumentacija nalazi se u nastavku.

 

TEKST NATJEČAJA

  NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.      NEVAŽEĆA VERZIJA TEKSTA LAG NATJEČAJA

 

OBRASCI:

 

 OBRAZAC A  - Prijavni obrazac  

 OBRAZAC B - Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

 

 PRILOG I - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

 PRILOG II - Lista prihvatljivih troškova

 PRILOG III - Opis projekta 

 PRILOG IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

 PRILOG V - Uputa MZOIE

 PRILOG VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

 Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

 PRILOG VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

 PRILOG IX - Kriteriji odabira LAG natječaja i njihovo pojašnjenje

 PRILOG X - Popis naselja na području LAG-a "MORE 249"

 PRILOG XI - Izračun diskontnog neto prihoda

 


 

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 13. travnja 2022. objavljuje prvu IZMJENU 11. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 09. svibnja 2022. godine.

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

 NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1. NEVAŽEĆA VERZIJA

 

 Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.

 


 

2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249"  06. svibnja 2022. objavljuje drugu IZMJENU 11. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 16. svibnja 2022. godine.

 

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

   NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.  NEVAŽEĆA VERZIJA TEKSTA LAG NATJEČAJA

 

  Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.

 


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

IZMJENA TEKSTA LAG NATJEČAJA (POVEĆANJE ALOKACIJE)!

 

Upravni odbor LAG-a „More 249“ na održanoj elektronskoj sjednici 12. rujna 2022. godine donosi Odluku o izmjeni LAG natječaja za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je identičan nacionalnom natječaju za TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

 

LAG Natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: stranica 3. poglavlje 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

 

 - „Raspoloživa sredstva: 1.257.499,68 HRK.“ – mijenja se i glasi:

- „Raspoloživa sredstva: 1.451.066,33 HRK“

 

Ostali dijelovi LAG Natječaja za provedbu tipa operacije TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ne mijenjaju se.

 

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni (povećanju alokacije) LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

  NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.  - VAŽEĆA VERZIJA!

 Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. - 3. izmjena

 

IZMJENA NATJEČAJA OBJAVLJENA NIŽE! 

 

Lokalna akcijska grupa „MORE 249“ objavljuje natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.257.499,68 HRK.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 04. ožujka do 19. travnja 2022. godine. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaj do zaključno  dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu i to isključivo putem e-pošte na adresu: info.lagmore249@gmail.com.

  

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti dok najviši iznos javne potpore iznosi do 29.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 

A) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (općine Rogoznica, Tisno, Murter-Kornati, gradovi Vodice i Šibenik).

 

B) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Tribunj i Pirovac).

 

Informativna radionica održat će se pojedinačno u dogovoru sa zainteresiranima.

 

Prezentacija LAG natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,  nalazi se u nastavku:

 

  Predstavljanje LAG natječaja za TO 3.1.1. (7.4.1.)

 

Tekst natječaja i ostala potrebna dokumentacija nalazi se u nastavku.

 

TEKST NATJEČAJA

  NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.      NEVAŽEĆA VERZIJA TEKSTA LAG NATJEČAJA

 

OBRASCI:

 

 OBRAZAC A  - Prijavni obrazac  

 OBRAZAC B - Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

 

 PRILOG I - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

 PRILOG II - Lista prihvatljivih troškova

 PRILOG III - Opis projekta 

 PRILOG IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

 PRILOG V - Uputa MZOIE

 PRILOG VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

 Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

 PRILOG VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

 PRILOG IX - Kriteriji odabira LAG natječaja i njihovo pojašnjenje

 PRILOG X - Popis naselja na području LAG-a "MORE 249"

 PRILOG XI - Izračun diskontnog neto prihoda

 


 

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 13. travnja 2022. objavljuje prvu IZMJENU 11. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 09. svibnja 2022. godine.

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

 NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1. NEVAŽEĆA VERZIJA

 

 Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.

 


 

2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249"  06. svibnja 2022. objavljuje drugu IZMJENU 11. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 16. svibnja 2022. godine.

 

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

   NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.  NEVAŽEĆA VERZIJA TEKSTA LAG NATJEČAJA

 

  Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.

 


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

IZMJENA TEKSTA LAG NATJEČAJA (POVEĆANJE ALOKACIJE)!

 

Upravni odbor LAG-a „More 249“ na održanoj elektronskoj sjednici 12. rujna 2022. godine donosi Odluku o izmjeni LAG natječaja za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je identičan nacionalnom natječaju za TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

 

LAG Natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: stranica 3. poglavlje 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

 

 - „Raspoloživa sredstva: 1.257.499,68 HRK.“ – mijenja se i glasi:

- „Raspoloživa sredstva: 1.451.066,33 HRK“

 

Ostali dijelovi LAG Natječaja za provedbu tipa operacije TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ne mijenjaju se.

 

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni (povećanju alokacije) LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

  NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.  - VAŽEĆA VERZIJA!

 Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. - 3. izmjena

 

" data-title="Tweet">
IZMJENA NATJEČAJA OBJAVLJENA NIŽE! 

 

Lokalna akcijska grupa „MORE 249“ objavljuje natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.257.499,68 HRK.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 04. ožujka do 19. travnja 2022. godine. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaj do zaključno  dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu i to isključivo putem e-pošte na adresu: info.lagmore249@gmail.com.

  

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti dok najviši iznos javne potpore iznosi do 29.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 

A) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (općine Rogoznica, Tisno, Murter-Kornati, gradovi Vodice i Šibenik).

 

B) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Tribunj i Pirovac).

 

Informativna radionica održat će se pojedinačno u dogovoru sa zainteresiranima.

 

Prezentacija LAG natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,  nalazi se u nastavku:

 

  Predstavljanje LAG natječaja za TO 3.1.1. (7.4.1.)

 

Tekst natječaja i ostala potrebna dokumentacija nalazi se u nastavku.

 

TEKST NATJEČAJA

  NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.      NEVAŽEĆA VERZIJA TEKSTA LAG NATJEČAJA

 

OBRASCI:

 

 OBRAZAC A  - Prijavni obrazac  

 OBRAZAC B - Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

 

 PRILOG I - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

 PRILOG II - Lista prihvatljivih troškova

 PRILOG III - Opis projekta 

 PRILOG IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

 PRILOG V - Uputa MZOIE

 PRILOG VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

 Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

 PRILOG VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

 PRILOG IX - Kriteriji odabira LAG natječaja i njihovo pojašnjenje

 PRILOG X - Popis naselja na području LAG-a "MORE 249"

 PRILOG XI - Izračun diskontnog neto prihoda

 


 

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 13. travnja 2022. objavljuje prvu IZMJENU 11. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 09. svibnja 2022. godine.

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

 NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1. NEVAŽEĆA VERZIJA

 

 Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.

 


 

2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249"  06. svibnja 2022. objavljuje drugu IZMJENU 11. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 16. svibnja 2022. godine.

 

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

   NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.  NEVAŽEĆA VERZIJA TEKSTA LAG NATJEČAJA

 

  Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.

 


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

IZMJENA TEKSTA LAG NATJEČAJA (POVEĆANJE ALOKACIJE)!

 

Upravni odbor LAG-a „More 249“ na održanoj elektronskoj sjednici 12. rujna 2022. godine donosi Odluku o izmjeni LAG natječaja za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je identičan nacionalnom natječaju za TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

 

LAG Natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: stranica 3. poglavlje 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

 

 - „Raspoloživa sredstva: 1.257.499,68 HRK.“ – mijenja se i glasi:

- „Raspoloživa sredstva: 1.451.066,33 HRK“

 

Ostali dijelovi LAG Natječaja za provedbu tipa operacije TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ne mijenjaju se.

 

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni (povećanju alokacije) LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

  NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.  - VAŽEĆA VERZIJA!

 Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. - 3. izmjena

 

" data-title="Like">
IZMJENA NATJEČAJA OBJAVLJENA NIŽE! 

 

Lokalna akcijska grupa „MORE 249“ objavljuje natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.257.499,68 HRK.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 04. ožujka do 19. travnja 2022. godine. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaj do zaključno  dana prije datuma podnošenja zahtjeva za potporu i to isključivo putem e-pošte na adresu: info.lagmore249@gmail.com.

  

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti dok najviši iznos javne potpore iznosi do 29.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 

A) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (općine Rogoznica, Tisno, Murter-Kornati, gradovi Vodice i Šibenik).

 

B) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Tribunj i Pirovac).

 

Informativna radionica održat će se pojedinačno u dogovoru sa zainteresiranima.

 

Prezentacija LAG natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“,  nalazi se u nastavku:

 

  Predstavljanje LAG natječaja za TO 3.1.1. (7.4.1.)

 

Tekst natječaja i ostala potrebna dokumentacija nalazi se u nastavku.

 

TEKST NATJEČAJA

  NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.      NEVAŽEĆA VERZIJA TEKSTA LAG NATJEČAJA

 

OBRASCI:

 

 OBRAZAC A  - Prijavni obrazac  

 OBRAZAC B - Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

 

 PRILOG I - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

 PRILOG II - Lista prihvatljivih troškova

 PRILOG III - Opis projekta 

 PRILOG IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

 PRILOG V - Uputa MZOIE

 PRILOG VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

 Prilog VII - Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

 PRILOG VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

 PRILOG IX - Kriteriji odabira LAG natječaja i njihovo pojašnjenje

 PRILOG X - Popis naselja na području LAG-a "MORE 249"

 PRILOG XI - Izračun diskontnog neto prihoda

 


 

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 13. travnja 2022. objavljuje prvu IZMJENU 11. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 09. svibnja 2022. godine.

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

 NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1. NEVAŽEĆA VERZIJA

 

 Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.

 


 

2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249"  06. svibnja 2022. objavljuje drugu IZMJENU 11. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu".

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje zahtjeva za potporu na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje zahtjeva za potporu je do 16. svibnja 2022. godine.

 

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

   NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.  NEVAŽEĆA VERZIJA TEKSTA LAG NATJEČAJA

 

  Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.

 


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

IZMJENA TEKSTA LAG NATJEČAJA (POVEĆANJE ALOKACIJE)!

 

Upravni odbor LAG-a „More 249“ na održanoj elektronskoj sjednici 12. rujna 2022. godine donosi Odluku o izmjeni LAG natječaja za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je identičan nacionalnom natječaju za TO 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH.

 

LAG Natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: stranica 3. poglavlje 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

 

 - „Raspoloživa sredstva: 1.257.499,68 HRK.“ – mijenja se i glasi:

- „Raspoloživa sredstva: 1.451.066,33 HRK“

 

Ostali dijelovi LAG Natječaja za provedbu tipa operacije TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ne mijenjaju se.

 

Izmijenjeni tekst LAG natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni (povećanju alokacije) LAG natječaja nalazi se u prilogu.

 

  NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1.  - VAŽEĆA VERZIJA!

 Odluka Upravnog odbora o izmjeni teksta LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1. - 3. izmjena

 

" data-title="+1">