Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

LAG "MORE 249" OBJAVLJUJE NATJEČAJ za provedbu TO - 3.1.1. - 2. IZMJENA

Izvor: Canva

LAG "MORE 249" OBJAVLJUJE NATJEČAJ za provedbu TO - 3.1.1. - 2. IZMJENA

IZMJENA NATJEČAJA OBJAVLJENA NIŽE!

 

Lokalna akcijska grupa „MORE 249“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.541.868,80 HRK.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 09. travnja do 07. lipnja 2019. godine. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info.lagmore249@gmail.com.

 

Informativna radionica održat će se u :

- VODICAMA –  U srijedu 03. travanja 2019. u 10:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice

 

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 100.000 EUR, a javne potpore iznosi do 29.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 

A) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (općine Rogoznica, Tisno, Murter-Kornati, gradovi Vodice i Šibenik).

 

B) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Tribunj i Pirovac).

 

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

- jedinica lokalne samouprave 

- trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

- javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

- udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

- vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

- lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Napomena:

Ako se građenje i/ili opremanje projekta iz poglavlja 3.1 ovog natječaja nalazi na području više naselja jedne jedinice lokalne samouprave niti jedno naselje zasebno ne smije imati više od 5.000 stanovnika.

 

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

 

TEKST NATJEČAJA:

 NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1. - NEVAŽEĆA VERZIJA

 

OBRASCI: 

 OBRAZAC A - Prijavni obrazac - NEVAŽEĆA VERZIJA

 OBRAZAC B - Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

 PRILOG I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

 PRILOG II - Lista prihvatljivih troškova

 PRILOG III - Opis projekta

 PRILOG IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

 PRILOG V - Uputa MZOIE

 PRILOG VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

 PRILOG VII - Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

 PRILOG VIII -  Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

 PRILOG IX - Kriteriji odabira LAG natječaja i njihovo pojašnjenje -NEVAŽEĆA VERZIJA

PRILOG X - Popis naselja na području LAG-a "MORE 249"

 PRILOG XI - Izračun diskontnog neto prihoda

 

 


 

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 10. travnja 2019.  objavljuje IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Upravni odbor LAG-a "MORE 249" na svojoj sjednici održanoj 09. travnja 2019. donio je Odluku o izmjeni LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji je objavljen 26. ožujka 2019. godine.  Izmjene Natječaja odnose se na  tiskarske ispravke (KRITERIJ ODABIRA - 3 Doprinos kvaliteti života).  Iz navedenog kriterija briše se dio teksta „kojom upravlja udruga“, te se mijenja  tekst natječaja na stranici 16 (tablica kriterija), Prijavnom obrascu (tablica kriterija), te prilogu IX Pojašnjenje kriterija (tablica kriterija i pojašnjenje kriterija odabira).

 

Izmijenjeni tekst natječaja, Prijavni obrazac(tablica kriterija), prilog IX Pojašnjenje kriterija (tablica kriterija i pojašnjenje kriterija odabira)  i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 

IZMJENJENI OBRASCI:

 

 1. izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 -  NEVAŽEĆA VERZIJA

 1. izmjena Obrazac A. Prijavni obrazac_LAG MORE 249

 1. izmjena Prilog IX - Kriteriji odabira

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

 Odluka o Izmjeni - Ispravku LAG natječaja


2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 31. svibnja 2019.  objavljuje drugu IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 01.07.2019. godine.

 

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 

 

  2.izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 - NEVAŽEĆA VERZIJA

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

 Odluka o izmjeni LAG natječaja


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 27. lipnja 2019.  objavljuje treću IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 29.07.2019. godine.

 

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 3.izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 - VAŽEĆA VERZIJA

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

Odluka o izmjeni LAG natječaja


 

 

PITANJA I ODGOVORI

 

 1.  Poštovani,

  molim pojašnjenje Priloga V. odnosno potreba Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode. 

  Grad Vodice planira prijaviti pješačko biciklističku stazu na otoku Prviću.  Radi se o rekonstrukciji staze koja nije u zahvatu unutar područja ekološke mreže Natura 2000.Pitanje da li je potrebno gore navedeno rješenje/mišljenje?

 • Poštovani,

  Navedeni dokument je potrebno dostaviti ovisno o vrsti i lokaciji ulaganja sukladno Prilogu V Natječaja - Uputa MZOIE. 

  Sukladno Uputi Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Prilog V) nije potrebno provesti nikakav postupak niti dostaviti nikakav akt/dokument (Rješenje/Mišljenje) vezano uz zaštitu okoliša/zaštitu prirode.

  U svrhu brže kontrole prijavljenih natječaja preporučujemo da ipak dostavite Mišljenje nadležnog tijela kojim se potvrđuje da za predmetni zahvat NIJE POTREBNO provoditi daljnje postupke ocjene/procjene utjecaja zahvata na okoliš ili prirodu.

 

IZMJENA NATJEČAJA OBJAVLJENA NIŽE!

 

Lokalna akcijska grupa „MORE 249“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.541.868,80 HRK.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 09. travnja do 07. lipnja 2019. godine. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info.lagmore249@gmail.com.

 

Informativna radionica održat će se u :

- VODICAMA –  U srijedu 03. travanja 2019. u 10:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice

 

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 100.000 EUR, a javne potpore iznosi do 29.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 

A) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (općine Rogoznica, Tisno, Murter-Kornati, gradovi Vodice i Šibenik).

 

B) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Tribunj i Pirovac).

 

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

- jedinica lokalne samouprave 

- trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

- javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

- udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

- vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

- lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Napomena:

Ako se građenje i/ili opremanje projekta iz poglavlja 3.1 ovog natječaja nalazi na području više naselja jedne jedinice lokalne samouprave niti jedno naselje zasebno ne smije imati više od 5.000 stanovnika.

 

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

 

TEKST NATJEČAJA:

 NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1. - NEVAŽEĆA VERZIJA

 

OBRASCI: 

 OBRAZAC A - Prijavni obrazac - NEVAŽEĆA VERZIJA

 OBRAZAC B - Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

 PRILOG I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

 PRILOG II - Lista prihvatljivih troškova

 PRILOG III - Opis projekta

 PRILOG IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

 PRILOG V - Uputa MZOIE

 PRILOG VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

 PRILOG VII - Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

 PRILOG VIII -  Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

 PRILOG IX - Kriteriji odabira LAG natječaja i njihovo pojašnjenje -NEVAŽEĆA VERZIJA

PRILOG X - Popis naselja na području LAG-a "MORE 249"

 PRILOG XI - Izračun diskontnog neto prihoda

 

 


 

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 10. travnja 2019.  objavljuje IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Upravni odbor LAG-a "MORE 249" na svojoj sjednici održanoj 09. travnja 2019. donio je Odluku o izmjeni LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji je objavljen 26. ožujka 2019. godine.  Izmjene Natječaja odnose se na  tiskarske ispravke (KRITERIJ ODABIRA - 3 Doprinos kvaliteti života).  Iz navedenog kriterija briše se dio teksta „kojom upravlja udruga“, te se mijenja  tekst natječaja na stranici 16 (tablica kriterija), Prijavnom obrascu (tablica kriterija), te prilogu IX Pojašnjenje kriterija (tablica kriterija i pojašnjenje kriterija odabira).

 

Izmijenjeni tekst natječaja, Prijavni obrazac(tablica kriterija), prilog IX Pojašnjenje kriterija (tablica kriterija i pojašnjenje kriterija odabira)  i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 

IZMJENJENI OBRASCI:

 

 1. izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 -  NEVAŽEĆA VERZIJA

 1. izmjena Obrazac A. Prijavni obrazac_LAG MORE 249

 1. izmjena Prilog IX - Kriteriji odabira

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

 Odluka o Izmjeni - Ispravku LAG natječaja


2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 31. svibnja 2019.  objavljuje drugu IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 01.07.2019. godine.

 

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 

 

  2.izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 - NEVAŽEĆA VERZIJA

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

 Odluka o izmjeni LAG natječaja


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 27. lipnja 2019.  objavljuje treću IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 29.07.2019. godine.

 

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 3.izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 - VAŽEĆA VERZIJA

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

Odluka o izmjeni LAG natječaja


 

 

PITANJA I ODGOVORI

 

 1.  Poštovani,

  molim pojašnjenje Priloga V. odnosno potreba Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode. 

  Grad Vodice planira prijaviti pješačko biciklističku stazu na otoku Prviću.  Radi se o rekonstrukciji staze koja nije u zahvatu unutar područja ekološke mreže Natura 2000.Pitanje da li je potrebno gore navedeno rješenje/mišljenje?

 • Poštovani,

  Navedeni dokument je potrebno dostaviti ovisno o vrsti i lokaciji ulaganja sukladno Prilogu V Natječaja - Uputa MZOIE. 

  Sukladno Uputi Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Prilog V) nije potrebno provesti nikakav postupak niti dostaviti nikakav akt/dokument (Rješenje/Mišljenje) vezano uz zaštitu okoliša/zaštitu prirode.

  U svrhu brže kontrole prijavljenih natječaja preporučujemo da ipak dostavite Mišljenje nadležnog tijela kojim se potvrđuje da za predmetni zahvat NIJE POTREBNO provoditi daljnje postupke ocjene/procjene utjecaja zahvata na okoliš ili prirodu.

 

" data-title="Tweet">
IZMJENA NATJEČAJA OBJAVLJENA NIŽE!

 

Lokalna akcijska grupa „MORE 249“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.541.868,80 HRK.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 09. travnja do 07. lipnja 2019. godine. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info.lagmore249@gmail.com.

 

Informativna radionica održat će se u :

- VODICAMA –  U srijedu 03. travanja 2019. u 10:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice

 

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 100.000 EUR, a javne potpore iznosi do 29.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 

A) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (općine Rogoznica, Tisno, Murter-Kornati, gradovi Vodice i Šibenik).

 

B) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Tribunj i Pirovac).

 

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

- jedinica lokalne samouprave 

- trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

- javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

- udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

- vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

- lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Napomena:

Ako se građenje i/ili opremanje projekta iz poglavlja 3.1 ovog natječaja nalazi na području više naselja jedne jedinice lokalne samouprave niti jedno naselje zasebno ne smije imati više od 5.000 stanovnika.

 

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

 

TEKST NATJEČAJA:

 NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1. - NEVAŽEĆA VERZIJA

 

OBRASCI: 

 OBRAZAC A - Prijavni obrazac - NEVAŽEĆA VERZIJA

 OBRAZAC B - Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

 PRILOG I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

 PRILOG II - Lista prihvatljivih troškova

 PRILOG III - Opis projekta

 PRILOG IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

 PRILOG V - Uputa MZOIE

 PRILOG VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

 PRILOG VII - Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

 PRILOG VIII -  Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

 PRILOG IX - Kriteriji odabira LAG natječaja i njihovo pojašnjenje -NEVAŽEĆA VERZIJA

PRILOG X - Popis naselja na području LAG-a "MORE 249"

 PRILOG XI - Izračun diskontnog neto prihoda

 

 


 

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 10. travnja 2019.  objavljuje IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Upravni odbor LAG-a "MORE 249" na svojoj sjednici održanoj 09. travnja 2019. donio je Odluku o izmjeni LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji je objavljen 26. ožujka 2019. godine.  Izmjene Natječaja odnose se na  tiskarske ispravke (KRITERIJ ODABIRA - 3 Doprinos kvaliteti života).  Iz navedenog kriterija briše se dio teksta „kojom upravlja udruga“, te se mijenja  tekst natječaja na stranici 16 (tablica kriterija), Prijavnom obrascu (tablica kriterija), te prilogu IX Pojašnjenje kriterija (tablica kriterija i pojašnjenje kriterija odabira).

 

Izmijenjeni tekst natječaja, Prijavni obrazac(tablica kriterija), prilog IX Pojašnjenje kriterija (tablica kriterija i pojašnjenje kriterija odabira)  i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 

IZMJENJENI OBRASCI:

 

 1. izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 -  NEVAŽEĆA VERZIJA

 1. izmjena Obrazac A. Prijavni obrazac_LAG MORE 249

 1. izmjena Prilog IX - Kriteriji odabira

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

 Odluka o Izmjeni - Ispravku LAG natječaja


2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 31. svibnja 2019.  objavljuje drugu IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 01.07.2019. godine.

 

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 

 

  2.izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 - NEVAŽEĆA VERZIJA

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

 Odluka o izmjeni LAG natječaja


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 27. lipnja 2019.  objavljuje treću IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 29.07.2019. godine.

 

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 3.izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 - VAŽEĆA VERZIJA

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

Odluka o izmjeni LAG natječaja


 

 

PITANJA I ODGOVORI

 

 1.  Poštovani,

  molim pojašnjenje Priloga V. odnosno potreba Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode. 

  Grad Vodice planira prijaviti pješačko biciklističku stazu na otoku Prviću.  Radi se o rekonstrukciji staze koja nije u zahvatu unutar područja ekološke mreže Natura 2000.Pitanje da li je potrebno gore navedeno rješenje/mišljenje?

 • Poštovani,

  Navedeni dokument je potrebno dostaviti ovisno o vrsti i lokaciji ulaganja sukladno Prilogu V Natječaja - Uputa MZOIE. 

  Sukladno Uputi Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Prilog V) nije potrebno provesti nikakav postupak niti dostaviti nikakav akt/dokument (Rješenje/Mišljenje) vezano uz zaštitu okoliša/zaštitu prirode.

  U svrhu brže kontrole prijavljenih natječaja preporučujemo da ipak dostavite Mišljenje nadležnog tijela kojim se potvrđuje da za predmetni zahvat NIJE POTREBNO provoditi daljnje postupke ocjene/procjene utjecaja zahvata na okoliš ili prirodu.

 

" data-title="Like">
IZMJENA NATJEČAJA OBJAVLJENA NIŽE!

 

Lokalna akcijska grupa „MORE 249“ objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji "MORE 249" za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 1.541.868,80 HRK.

 

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 09. travnja do 07. lipnja 2019. godine. Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: info.lagmore249@gmail.com.

 

Informativna radionica održat će se u :

- VODICAMA –  U srijedu 03. travanja 2019. u 10:00 sati u prostorijama Gradske vijećnice

 

Najniža ukupna vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Najviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 100.000 EUR, a javne potpore iznosi do 29.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17) iz Priloga VIII. ovog Natječaja te iznosi:

 

A) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. Skupinu (općine Rogoznica, Tisno, Murter-Kornati, gradovi Vodice i Šibenik).

 

B) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu (općine Tribunj i Pirovac).

 

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

- jedinica lokalne samouprave 

- trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

- javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

- udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

- vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i

- lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Napomena:

Ako se građenje i/ili opremanje projekta iz poglavlja 3.1 ovog natječaja nalazi na području više naselja jedne jedinice lokalne samouprave niti jedno naselje zasebno ne smije imati više od 5.000 stanovnika.

 

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

 

TEKST NATJEČAJA:

 NATJEČAJ - LAG MORE 249 - 3.1.1. - NEVAŽEĆA VERZIJA

 

OBRASCI: 

 OBRAZAC A - Prijavni obrazac - NEVAŽEĆA VERZIJA

 OBRAZAC B - Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

PRILOZI:

 PRILOG I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

 PRILOG II - Lista prihvatljivih troškova

 PRILOG III - Opis projekta

 PRILOG IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

 PRILOG V - Uputa MZOIE

 PRILOG VI - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

 PRILOG VII - Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

 PRILOG VIII -  Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

 PRILOG IX - Kriteriji odabira LAG natječaja i njihovo pojašnjenje -NEVAŽEĆA VERZIJA

PRILOG X - Popis naselja na području LAG-a "MORE 249"

 PRILOG XI - Izračun diskontnog neto prihoda

 

 


 

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 10. travnja 2019.  objavljuje IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Upravni odbor LAG-a "MORE 249" na svojoj sjednici održanoj 09. travnja 2019. donio je Odluku o izmjeni LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji je objavljen 26. ožujka 2019. godine.  Izmjene Natječaja odnose se na  tiskarske ispravke (KRITERIJ ODABIRA - 3 Doprinos kvaliteti života).  Iz navedenog kriterija briše se dio teksta „kojom upravlja udruga“, te se mijenja  tekst natječaja na stranici 16 (tablica kriterija), Prijavnom obrascu (tablica kriterija), te prilogu IX Pojašnjenje kriterija (tablica kriterija i pojašnjenje kriterija odabira).

 

Izmijenjeni tekst natječaja, Prijavni obrazac(tablica kriterija), prilog IX Pojašnjenje kriterija (tablica kriterija i pojašnjenje kriterija odabira)  i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 

IZMJENJENI OBRASCI:

 

 1. izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 -  NEVAŽEĆA VERZIJA

 1. izmjena Obrazac A. Prijavni obrazac_LAG MORE 249

 1. izmjena Prilog IX - Kriteriji odabira

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

 Odluka o Izmjeni - Ispravku LAG natječaja


2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 31. svibnja 2019.  objavljuje drugu IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 01.07.2019. godine.

 

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 

 

  2.izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 - NEVAŽEĆA VERZIJA

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

 Odluka o izmjeni LAG natječaja


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Lokalna akcijska grupa "MORE 249" 27. lipnja 2019.  objavljuje treću IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu TO 3.1.1.  "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

 

Izmjena Natječaja odnosi se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj.

 

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 29.07.2019. godine.

 

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

 3.izmjena LAG_natječaj_TO_3.1.1._LRS LAG MORE 249 - VAŽEĆA VERZIJA

 

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA:

Odluka o izmjeni LAG natječaja


 

 

PITANJA I ODGOVORI

 

 1.  Poštovani,

  molim pojašnjenje Priloga V. odnosno potreba Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode. 

  Grad Vodice planira prijaviti pješačko biciklističku stazu na otoku Prviću.  Radi se o rekonstrukciji staze koja nije u zahvatu unutar područja ekološke mreže Natura 2000.Pitanje da li je potrebno gore navedeno rješenje/mišljenje?

 • Poštovani,

  Navedeni dokument je potrebno dostaviti ovisno o vrsti i lokaciji ulaganja sukladno Prilogu V Natječaja - Uputa MZOIE. 

  Sukladno Uputi Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Prilog V) nije potrebno provesti nikakav postupak niti dostaviti nikakav akt/dokument (Rješenje/Mišljenje) vezano uz zaštitu okoliša/zaštitu prirode.

  U svrhu brže kontrole prijavljenih natječaja preporučujemo da ipak dostavite Mišljenje nadležnog tijela kojim se potvrđuje da za predmetni zahvat NIJE POTREBNO provoditi daljnje postupke ocjene/procjene utjecaja zahvata na okoliš ili prirodu.

 

" data-title="+1">