Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje dva javna poziva

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje dva javna poziva:

 

1. Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

 

Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo jedinice lokalne samouprave prema uvjetima navedenim u tekstu javnog poziva.

 

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

 

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine iii danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva.

 

Više informacija pogledajte na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=149

 

 

2. Javni poziv za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok / kopno

 

Svrha ovog Javnog poziva je kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom na otocima u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada na otocima.

 

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada na otocima da odvojeno prikupljaju komunalni otpad kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada, te povećale količine odvojenog prikupljanja otpada.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu u svojstvu Korisnika mogu ostvariti isključivo Davatelji javne usluge iz članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

 

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva.

 

Više informacija pogledajte na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=150

 

 

Izvor: https://www.fzoeu.hr/