Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2020. godini

Izvor: Unsplash
  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je 17. veljače 2020. Natječaj za dodjelu donacija ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u 2020. godini.Predmet Natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

- Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;

- Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;

- Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;

- Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije;

- Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojno-obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

 

 
Prihvatljivi prijavitelji:

- Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;

- Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta

- Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;

- Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede o čemu su pravovremeno dostavili izvještaj;

- Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu i čiji računi nisu u blokadi;

- Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;

- Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

 

Ukupna vrijednost Natječaja:

- Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna

- Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

- Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.

- Hrvatska elektroprivreda d.d. zadržava pravo poništiti Natječaj bez posebnog obrazloženja, do trenutka javne objave rezultata na web stranici HEP-a d.d.

 

 
Trajanje Natječaja – od 17. veljače do 17. ožujka 2020. godine.

- Rok za podnošenje prijave: zadnji dan Natječaja do 16:00 sati

- Rok za provedbu projekta: od dana objave Natječaja (17. veljače  2020.) do dana podnošenja izvještaja (31. siječnja 2021.)

 

 
Natječajnu dokumentaciju i pojašnjenja vidjeti na poveznici

https://www.hep.hr/drustvena-odgovornost/sponzorstva-i-donacije/natjecaj-za-donacije-2020/3499