Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Inin Zeleni pojas odabrao projekt LOK(V)ALNO ZA ŽIVOT LOKVE

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Naš projekt LOK(V)ALNO ZA ŽIVOT LOKVE  odabran je u sklopu programa Zeleni pojas –natječaja za sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša i prirode 2018. u organizaciji Ine (www.ina.hr/zelenipojas ).

 

U sklopu projekta planirano je čišćenje dviju lokvi na području grada Vodica. Prvo će se odraditi aktivnosti popisivanja postojeće flore i faune te izvršiti analiza vode. Nakon toga će se sa zainteresiranim mještanima i volonterima odraditi akcije čišćenja. Poslije čišćenja samog područja oko lokvi, pristupilo bi se ručnom čišćenju unutar lokvi na način da se površinski ukloni lišće, mulj i granje. Uz nadzor stručnjaka iz područja bioloških odnosno prirodnih znanosti iz lokve će se ukloniti biljni i životinjski svijet kojem to nije prirodno stanište. Popisane biljne i životinjske vrste uvrstiti će se u edukativno-promotivni materijal koji će služiti osnovnoškolskoj djeci, kao i na info ploči koja će se postaviti na području uz lokvu. Osim toga postavit će se i kanta za otpatke i klupa u blizini. Nabavkom lupa (povećala), mrežica za lov i laboratorijskih posudica omogućiti će se djeci da sudjeluju u istraživanju i popisu flore i faune vodenog staništa. 

 

Radovi na projektu započet će 16. listopada 2018. a završetak projekta očekuje se 1. svibnja 2019.

 

Voditeljica LAG-a „More 249“ Meri Krnić povodom početka realizacije projekta izjavila je: „Ovim projektom želimo smanjiti trend nestajanja i zapuštenosti lokvi koje su u prošlosti imale kulturno-povijesni značaj za lokalno stanovništvo te su predstavljale bogatstvo flore i faune. Želimo potaknuti lokalnu zajednicu na očuvanje vodenog staništa i uključiti djecu u istraživanje flore i faune.“