Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ raspisala je javni natječaj za financiranje projekata udruga

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ raspisala je javni natječaj za financiranje projekata udruga iz proračuna JU „NP Krka“ za 2018. Natječaj će biti otvoren 30 dana od dana objave (15. ožujka 2018.).

 

Pravo prijave na natječaj imaju udruge čije su aktivnosti usmjerene na opću dobrobit i poboljšanje kvalitete života društvene zajednice, a kojima je za realizaciju projekata potrebna financijska pomoć. Preko javnog natječaja dodijelit će se 800.000,00 kn, od čega najmanji iznos traženih sredstava za financiranje pojedinog programa/projekta iznosi 500,00 kn, a najveći 30.000,00 kn.

 

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ poziva sve udruge koje ispunjavaju uvjete za prijavu na javni natječaj, a kojima je za realizaciju projekata u 2018. potrebna financijska pomoć, da svoje projekte prijave i dostave potrebnu dokumentaciju.

 

Prijave se podnose osobno u upravi JU „NP Krka“ (prizemlje - tajništvo), Trg Ivana Pavla II. br. 5, 22000 Šibenik, ili poštom (preporučeno u zatvorenoj omotnici) na tu adresu (Ured ravnatelja), s naznakom: Prijava za financiranje projekata udruga iz proračuna JU "NP Krka" za 2018. godinu – za natječaj, ne otvarati.

 

Javni natječaj s obrascima za prijavu objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici JU „NP Krka“

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Odluka o odabiru donosi se na prijedlog Povjerenstva za ocjenu prijava u roku od 30 dana od dana zatvaranja natječaja.

 

Popis odabranih projekata bit će objavljen na službenoj mrežnoj stranici JU "NP Krka".

 

Tekst preuzet sa web stranice NP KRKA