Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

 

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

 

U Program javnih potreba uvrstit će se programi:

- redovne djelatnosti udruga u kulturi
- dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti
- glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti
- kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)
- vizualnih umjetnosti
- inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
- monografija iz područja kulture i umjetnosti
- knjižnične djelatnosti
- potpore izdavanju knjiga
- izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija
- književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga
- književnih programa u knjižarama
- muzejske djelatnosti
- zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine
- zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine
- zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
- zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
- zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara
- digitalizacije kulturne baštine
- međunarodne kulturne suradnje
- izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture.

 

Prijave se podnose putem interneta na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

 

Prijave se podnose u razdoblju od 4. rujna do 4. listopada 2019. godine.

 

O natječaju više pogledajte link.