Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Mogućnosti financiranja za poduzetnike u 2018.g. iz EU fondova

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

U nastavku donosimo pregled poziva namijenjenih mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima iz Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnosti i kohezija“ 2014. – 2020. za 2018.g.

 

 

POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA – faza II

 

Cilj Poziva: razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom).

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje)
– aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Ukupni iznos financijskih sredstava: 548.000.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 31. prosinca 2018.g.


3d1. 1.6. IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

Cilj Poziva: jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
– ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu
– savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
– sudjelovanje na sajmovima
– usavršavanje
– priprema dokumentacije.

Indikativni iznos financijske omotnice: 200.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 35% – 45%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 15. siječnja 2018.g.


3d1.2.2. PODRŠKA PODUZEĆIMA U ZADOVOLJAVANJU NORMA U SVRHU POBOLJŠANOG PRISTUPA TRŽIŠTIMA I POVEĆANJU KONKURENTNOSTI

Cilj Poziva: povećanje uporabe priznatih znakova kvalitete koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca i promoviraju proizvodnju provjerenih i kvalitetnih hrvatskih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: stjecanje prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvodi, Tradicijski i umjetnički obrt i sličnih priznatih znakova kvalitete.

Indikativni iznos financijske omotnice: 22.800.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 55% – 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujak 2018.g.


3d1.2.3. PODRŠKA PODUZEĆIMA U STJECANJU ZNAKOVA KVALITETE U SVRHU POBOLJŠANOG PRISTUPA TRŽIŠTIMA I POVEĆANJA KONKURENTNOSTI

Cilj Poziva: dostizanje primjenjive razine standarda MSP kroz povećanje uporabe priznatih normi koji zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem pridonose povjerenju kupaca, uvođenjem kojih je olakšan pristup inozemnim tržištima te povećan izvoz i konkurentnost.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujka 2018.g.


3d1.3.2. POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP PUTEM IKT-a – FAZA II

Cilj Poziva: doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: softversko unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja.

Indikativni iznos financijske omotnice: 53.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 65% – 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.


3d1.3.3. UNAPREĐENJE POSLOVANJA MIKRO MSP-ova UVOĐENJEM IKT – vaučeri

Cilj Poziva: povećanje konkurentnosti i učinkovitosti mikro poduzeća putem IKT–a.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: uvođenje i primjena softverskih unapređenja poslovanja mikro poduzeća uvođenjem IKT u poslovanje kroz : web stranice, e-commerce i sl.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.


3d1.5.3. INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova – Faza 2

Cilj Poziva: povećanje sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
– nastup na međunarodnim sajmovima koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja
– prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
– troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište
– izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu
– sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova.

Indikativni iznos financijske omotnice: 38.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 65% – 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. lipnja 2018.g.


3d1.4.1. JAČANJE MEĐUSOBNE POVEZANOSTI MSP (Klasteri)

Cilj Poziva: jačanje međusobne povezanosti MSP kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu za izgradnju ili nadogradnju klastera
– operativne potpore za inovacijske klastere.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 91.200.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 28. rujna 2018.g.


3d2.1. GS INTEGRATOR 2018

Cilj Poziva: transfer tehnologija i novih inovativnih proizvoda MSP-ova u okviru strateških partnerstva među poduzećima, poboljšanje inovativne sposobnosti malih i srednjih poduzeća kako bi ih pripremili za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima (tzv. Integratorima).

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu u sklopu kolaborativnih inovacijskih projekata
– troškovi osoblja
– savjetodavne i tehnološke usluge iz područja inovacija, inovacija procesa i organizacije poslovanja.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 28. rujna 2018.g.


3d2.1. INOVACIJSKI VAUČERI

Cilj Poziva: jačanje kapaciteta MSP-ova za suradnju sa visokoobrazovnim institucijama i istraživačkim organizacijama.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: korištenje adekvatne istraživačke opreme u vlasništvu ZIO za potrebe testiranja/ispitivanja/demonstracijskih aktivnosti novih proizvoda ili stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 70%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujka 2018.g.


3d2.2. INOVACIJE U PODRUČJIMA S3

Cilj Poziva: istraživanje i razvoj za unaprjeđenje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga u sklopu sektora povezanih s prioritetima S3 Strategije.

Prihvatljivi prijavitelji: mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti:
- ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu
– savjetodavne, tehnološke i druge usluge iz područja istraživanja, razvoja i inovacija
– studije izvedivosti i druge potporne aktivnosti koje za cilj imaju provedbu projekta.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 630.800.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 50%

Indikativni datum otvaranja Poziva: 31.prosinca 2018.g.


3D2.1. INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP – Faza II

Cilj Poziva: razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i uspješan prijenos inovativnih ideja novoosnovanih poduzetnika u tržišno uspješne poslovne poduhvate i stvaranje novih inovativno orijentiranih poduzeća s potencijalom rasta i izvoza, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluge visoke dodane vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji:. mali i srednji poduzetnici.

Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima/uslugama koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda.

Indikativni iznos financijske omotnice: 150.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Indikativni datum otvaranja Poziva:  29. lipnja 2018.g.


4b2.1. POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U USLUŽNOM SEKTORU (turizam i trgovina) – prvi poziv

Cilj Poziva: ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u uslužnom sektoru (omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektor proizvode u uslužnom sektoru.

Prihvatljivi prijavitelji: poduzetnici uslužnog komercijalnog sektora registrirani za obavljanje turističke djelatnosti i trgovinu.

Prihvatljive aktivnosti:
– razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući prelazak s konvencionalnih na alternativne izvore energije (OIE) kao što su: ugrađeni solarni kolektori, toplinske pumpe, visoko efikasna kogeneracija
– provedba mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru (turizam i trgovina), uključujući tkz. „meke mjere“ – uvođenje sustavnog upravljanja energijom, obavljanje energetskih pregleda, kontrola analiza potrošnje energije, pripremu planova za učinkovitije gospodarenje energijom, institucionalnu i organizacijsku procjenu i prijedloge za optimiranje poslovnih procesa u smislu uštede energije i infrastrukturna ulaganja poput onih u pametna brojila i obnovu objekata, koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću, unapređenje trenutačno korištenih tehnologija, provedba pilot–projekata
– aktivnosti promoviranja (info pultovi, brošure, reklame, televizijski spotovi) i savjetodavne usluge za poduzeće.

Indikativni iznos financijske omotnice: 76.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 10.000.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 30. ožujak 2018.g.


9b1.2.3 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU 

Cilj Poziva: podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Vukovara.

Prihvatljivi prijavitelji:
- mikro, mala i srednja poduzeća
– obiteljska poljoprivredna gospodarstva
– obrti.

Prihvatljive aktivnosti:
- početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti
– ulaganje u preuređenje i/ili modernizaciju trenutne poslovne jedinice
– ulaganje u unaprjeđenje proizvoda i usluga
– ulaganje u marketing i promociju proizvoda i usluga
– ulaganje u edukacije, stručno osposobljavanje i stjecanje novih znanja zaposlenika
– provedba nabave za potrebe projekta
– revizija projekta
– informiranje i vidljivost
– promicanje horizontalnih načela
– upravljanje projektom.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.000.000,00 HRK

Indikativni datum otvaranja Poziva: 31. siječnja 2018.g.

Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje poziva može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

 

 

 

 

IZVOR EU PROJEKTI