Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Natječaj za posao STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA

 

Radno mjesto


 VODICE, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA


 1


 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 Djelomično


 29.1.2018.


 7.2.2018.


 

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

 JAVNI POZIV
za stručno osposobljavanje: Stručni suradnik/suradnica
 
 
I.
 
LAG „More 249“ raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (mjera HZZ-a prema Zakonu o poticanju zapošljavanja).
 
II.
Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra više ili visoke stručne spreme društvenog ili prirodnog smjera koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.
 
III.
Kandidati/kinje (dalje: kandidat) koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- da su nezaposlene mlade osobe do navršenih 30 godina prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a duže od 30 dana
- ne smiju imati više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju
- završenu višu ili visoku školu
- da su osposobljene za rad na računalu
- da poznaju engleski jezik u govoru i pismu
- poznavanje rada na projektima
Od kandidata/kinja očekujemo:
- dobre komunikacijske vještine;
- sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada;
- spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija.
 
IV.
Uz prijavu na javni poziv (molbu), kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- motivacijsko pismo
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- potvrdu o nezaposlenosti izdanu od strane HZZ-a
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZO (preslika, ne starija od 6 mjeseci)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika)
- dokaz o nekažnjavanju (preslika, ne starija od 6 mjeseci)
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji zadovolje kriterije biti će pozvani na motivacijski razgovor, a procjenu i
odabir osoba izvršiti će članovi Upravnog odbora LAG-a „More 249“.
Obavijest o pozivu na razgovor kandidati koji zadovolje dobiti će najkasnije osam (8) dana od proteka roka za dostavu prijava.
 
V.
Stručno osposobljavanje obavlja se:
- na temelju pisanog ugovora s odgovornom osobom u organizaciji
- prema Programu stručnog osposobljavanja
- pod vodstvom mentora
 
VI.
 
Prijave se dostavljaju:
pismenim putem na adresu
LAG „More 249“
Obala Juričev Ive Cote 27
Vodice 22 211
s napomenom „Prijava na natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.
Rok za podnošenje prijava je deset (10) dana od objave javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 


 

Poslodavac


 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA 'MORE 249'