Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

OBAVIJEST O FINANCIJSKOJ DOKUMENTACIJI ZA OPERACIJU 6.2.1.

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

 Obavještavamo korisnike koji podnose Zahtjev za potporu na natječaju za operaciju 6.2.1 da su prilikom podnošenja istog u AGRONET-u, ovisno o organizacijskom obliku i poreznom statusu, obvezni učitati slijedeću financijsku dokumentacijuOBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU TEMELJEM PODATAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA: 

Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI) 
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI) 
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2017. godinu (Obrazac DOH) OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK KOJI POREZ PLAĆAJU PAUŠALNO:  

Knjiga prometa na kraju 2017. godine (Obrazac KPR) 
Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (Obrazac PO-SD)   KORISNICI KOJI NISU BILI POREZNI OBVEZNICI U PRETHODNOJ FINANCIJSKOJ GODINI: 

Evidencija o prodaji vlastitih proizvoda za 2017. godinu   OBVEZNICI POREZA NA DOBIT: 

Godišnji financijski izvještaj za 2016.* godinu (Obrazac GFI-POD)   
Popis dugotrajne imovine na 31.12.2016.* godine (Obrazac DI)PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE KOJE SU OSNOVANE KAO UDRUGE: 

Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2016.* godinu 
•Bilanca (Obrazac BIL-NPF) 
•Izvještaj o prihodima i rashodima / primicima  izdacima (Obrazac PR-RAS-NPF / Obrazac G-PR-IZ-NPF)   PRORAČUNSKI KORISNICI: 

Financijski izvještaj proračunskih korisnika za 2016.* godinu 
•Bilanca (Obrazac BIL) 
•Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS) 
•Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO) 
•Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)   
•Izvještaj o obvezama (Obrazac Obveze)   *NAPOMENA: Obveznici koji su predali izvještaje u 2018. godini učitavaju iste za 2017. godinu.   

 

Preuzeto sa: APPRRR