Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Objavljen novi FADN kalkulator za 2018. godinu

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Savjetodavna služba objavila je novi FADN kalkulator za 2018. godinu.

 

Ekonomska veličina značajno je povećana u sljedećim segmentima:

 

- ljekovito i aromatično bilje,

- pčelinje zajednice,

- cvijeće i ukrasno bilje,

- povrće, dinje, lubenice i jagode,

- junad i junice do 2 godine,

- junad iznad dvije godine uključujući bikove,

- mliječe krave,

- ostala goveda,

- ovce,

- koze,

- kokoši nesilice i pjetlovi,

- pčelinje zajednice i

- kunići

 

 

Ekonomska veličina značajno je smanjena u sljedećim segmentima:

 

- sjeme i sadni materijal,

- jezgričavo voće,

- koštunjičavo voće,

- bobičasto voće,

- lupinasto voće,

- grožđe (za kvalitetna vina, ostala vina i stolno grožđe),

- junice starije od 2 godine,

- rasplodne krmače i

- svinje za tov

 

U ekonomsku veličinu unešena je i stavka božićnih drvaca.

 

Kalkulator možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

 

ČEMU SLUŽI FADN KALKULATOR?

 

FADN kalkulator koristan je alat potencijalnim korisnicima pojedinih mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., kako bi na jednostavan način dobili informaciju o ispunjavanju kriterija za odabir budućih korisnika.

U nastavku slijede kratke upute o načinu korištenja FADN kalkulatora za izračun ekonomske veličine poljoprivrednika (EVPG). FADN kalkulator se nalazi u izborniku Kalkulator ili na web stranici www.fadn.hr (izbornik Publikacije), a napravljen je u MS excel programu.Koraci:

1. Odabir regije

odabrati regiju u kojoj se PG nalazi (prema NUTS 2):

                1. Kontinentalna Hrvatska
                2. Jadranska Hrvatska2. Unos osnovnih podataka - potrebno je popuniti polja koja se odnose na osnovne podatke poljoprivrednika, a to su:

- naziv (iz Upisnika PG-a)

- matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MiBPG)

- adresa

- kontakt broj telefona ili mobitela nositelja

- adresa elektroničke pošte (e-mail)


3. Unos podataka o proizvodnjama zastupljenim na poljoprivrednom gospodarstvu

 

- podaci o biljnoj proizvodnji (hektari) unose se na temelju podataka iz dostupnih administrativnih izvora (ARKOD, AGRONET – Jedinstveni zahtjev za potporu)

- podaci o stočarskoj proizvodnji (broj grla) unose se na temelju podataka iz dostupnih administrativnih izvora (ARKOD, JRDŽ, AGRONET – Jedinstveni zahtjev za potporu)

Uneseni podaci moraju odgovarati razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci, a koje odgovara kalendarskoj ili proizvodnoj godini.

Broj ha u biljnoj proizvodnji potrebno je temeljiti isključivo na podacima iz ARKOD-a, a broj grla stoke na podacima iz JRDŽ-a, i to na dan izdavanja Dokumenta o ekonomskoj veličini poljoprivrednika.

Kulture u biljnoj proizvodnji, odnosno kategorije stoke koje nisu dostupne iz adnimistrativnih izvora, unose se u izračun prema Izjavi o proizvodnim resursima poljoprivrednog gospodarstva.

Podaci se unose u bijela polja, dok se u obojanim poljima automatski izračunava ukupni SO određene proizvodnje.4. Izračun ekonomske veličine poljoprivrednika

- ekonomska veličina ili ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva računa se automatski unosom SVIH proizvodnji zastupljenih na poljoprivrednom gospodarstvu

- ekonomska veličina izražava se u kunama i eurima, a odnosi se na ukupni broj ha korištenih poljoprivrednih površina i broj grla stoke.Sukladno stavku 1. članka 5. Pravilnika o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., korisnici Podmjere 4.1. su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava čija je ekonomska veličina:

 

- veća od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća

- veća od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima

Sukladno člancima 8., 15. i 16. Pravilnika o provedbi podmjere 6.1. "Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima", podmjere 6.2. "Potpora ulaganju i pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" i podmjere 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" u okviru mjere M06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020., poljoprivredno gospodarstvo (za koje korisnik traži potporu) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom SO-u:

 

- od 8.000 do 49.999 eura u okviru Podmjere 6.1.

- od najmanje 1.000 eura u okviru Podmjere 6.2.

- od 2.000 do 7.999 eura u okviru Podmjere 6.3.

- od najmanje 2.000 eura u okviru Podmjere 6.4.


5. Određivanje razreda ekonomske veličine i tipa poljoprivrednog gospodarstva

 

-radi pojednostavljenja klasifikacije poljoprivrednih gospodarstava na razini EU, radi usklađenosti sa državama članicama EU kao i mogućnosti usporedbe sa državama članicama EU, a na temelju zastupljenosti pojedinih proizvodnji određuje se pripadnost poljoprivrednog gospodarstva razredima ekonomske veličine i tipu poljoprivredne proizvodnje, što se također izračunava FADN kalkulatorom.Sukladno članku 15. Pravilnika o provedbi M04 i člancima 8., 15. i 16. Pravilnika o provedbi M06, kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti dokument iz kojeg je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu (SO) poljoprivrednog gospodarstva, te je potrebno obratiti se djelatnicima Savjetodavne službe koji su zaduženi za izdavanje Dokumenta o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva.

 

 

PREUZETO SA SAVJETODAVNA SLUŽBA