Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Održana radionica za poljoprivrednike

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Jučer 02. Veljače u prostorijama Europe Directa u Šibeniku, Lokalna akcijska grupa MORE 249 održala je informativnu radionicu za sve sadašnje i buduće poljoprivrednike. 

 

Prisutnima su pojašnjeni:

- uvjeti prihvatljivosti korisnika, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi u MJERAMA 4 i 6

- proces odabira projekata na LAG-razini koji će pristići po pojedinom LAG-natječaju u okviru provedbe LRS-a - tipovi operacija za koje će LAG-natječaji biti objavljeni u 2018. godini.

- te sve osnovne informacije o OPG-U - registracija, doprinosi i porez

 

 Poseban naglasak je stavljen na  obvezu ulaska u Registar poreznih obveznika prilikom prijava na natječaje. 

Naime, novim pravilnikom za podmjeru 6.2. putem koje je moguće dobiti bespovratna sredstva za ruralni turizam zahtjeva se da prijavitelj (OPG, obrt ili tvrtka minimalno godinu dana upisani u Upisnik poljoprivrednika) mora biti i u Registru poreznih obveznika (RPO) u trenutku apliciranja na navedeni natječaj. U nastavku teksta donosimo Vam postupke upisa u Registar poreznih obveznika (RPO), te kada se u isti pristupa dobrovoljno, a kada silom zakona.

Bitno je napomenuti da OPG-ovi koji ostvaruju manje od 80.500,00 kuna prihoda NISU dužni upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO), no samim time nisu niti prihvatljivi za prijavu na Podmjeru 6.2. Ukoliko OPG ostvaruje manje od 80.500,00 kuna prihoda i želi se prijaviti na Natječaj za Podmjeru 6.2. mora dobrovoljno ući u Registar poreznih obveznika (RPO).
 

1. DOBROVOLJAN ULAZAK U RPO
 

Ukoliko godišnji primitak iznosi manje od 80.500,00 kuna poljoprivrednik može dobrovoljno ući u Registar poreznih obveznika (RPO) na sljedeći način:
- Ulazak u sustav paušalnog oporezivanja
- Ulazak u sustav poreza na dohodak


2. ULAZAK U RPO PO SILI ZAKONA
 

Poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede i ostvaruje prihode po žiro računu veće od 80.500,00 kuna dužan je po sili zakona prijaviti se nadležnoj Poreznoj upravi i upisati se u Registar poreznih obveznika (RPO) te uplatiti godišnji paušalni porez na dohodak ili porez na dohodak sukladno ostvarenom prihodu prema gore navedenoj klasifikaciji. Slijedom navedenoga obveznik je dužan prijaviti se u nadležnu ispostavu Porezne uprave, područni odjel Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), područni odjel Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) te angažirati knjigovodstveni servis za vođenje poslovnih knjiga.

Obveze obveznika paušalnog oporezivanja:
- Voditi evidenciju o prometu (Obrazac KPR), ne treba knjigovodstveni servis
- Mjesečno plaćanje doprinosa za mirovinsko i osnovno zdravstveno osiguranje i doprinosa za ozljede na radu
- Tromjesečno plaćanje poreza na dohodak i prireza porezu ako je propisan (do posljednjeg dana svakog tromjesečja).
- Najkasnije petnaest dana po isteku kalendarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (Obrazac PO-SD).
- Ne može podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak (nema pravo na povrat poreza).


5 RAZINA GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK 
 

OSTVARENI UKUPNI PRIMICI

GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA

GODIŠNJI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK

MJESEČNI PAUŠALNI POREZ NA DOHODAK (BEZ PRIREZA)

Od 0,00 do 85.000,00

12.750,00

1.530,00

127,50

Od 85.000,01 do 149.500,00

17.250,00

2.070,00

172,50

Od 115.000,01 do 149.500,00

22.425,00

2.691,00

224,25

Od 149.500,01 do 230.000,00

34.500,00

4.140,00

345,00

Od 230.000,01 od 300.000,00

45.000,00

5.400,00

450,00

 

Obveze obveznika sustava poreza na dohodak:

- Vođenje poslovnih knjiga

- Obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje (I i II stup)

- Obveze plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje

- Obveze plaćanja doprinosa za zaštitu zdravlja na radu

- Obveze plaćanja doprinosa za zapošljavanje


Visina dohotka i stope po kojima se obračunava porez na dohodak u godišnjoj prijavi:
 

POREZNA OSNOVICA 

STOPA 

 Do 210.000,00 kn godišnje (do 17.500,00 kn mjesečno)

 24%

 Iznad 210.000,00 kn godišnje (iznad 17.500,00 kn mjesečno)

 36%


 

 

Ukoliko OPG/obrt nije osnovna djelatnost potencijalnog korisnika Podmjere 6.2. onda se korisniku uz paušal uračunava i mjesečna/godišnja obveza za doprinose ovisno o ostvarenim ukupnim primicima.
 

    IZDATAK ZA DOPRINOSE 2018. - DRUGA DJELATNOST

 OSTVARENI UKUPNI PRIMICI

 GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA

 MJESEČNA OBVEZA ZA DOPRINOSE (10%, 7,5%)

GODIŠNJA OBVEZA ZA DOPRINOSE (10%, 7,5%) 

 0,00 - 85.000,00

 12.750,00

 185,94

 2.231,25

 85.000,01 - 115.000,00

 17.250,00

 251,56

 3.018,75

 115.000,01 - 149.500,00

 22.425,00

 327,03

 3.924,38

 149.500,01 - 230.000,00

 34.500,00

 503,13

 6.037,50

 230.000,01 - 300.000,00

 45.000,00

 656,25

 7.875,00

 

 

 

Ukoliko je OPG/obrt glavna djelatnost potencijalnog korisnika Podmjere 6.2. onda se korisniku izdaci za doprinose računaju po navedenim ciframa.

    IZDATAK ZA DOPRINOSE 2018. - GLAVNA DJELATNOST

 POLJOPRIVREDNIK

 MJESEČNA OSNOVICA 8.020,00

MJESEČNA OBVEZA ZA DOPRINOSE (20%, 15%, 0,5% I 1,7%) 

 GODIŠNJA OBVEZA ZA DOPRINOSE (20%, 15%, 0,5% I 1,7%)

 NIJE OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK - PRIMICI DO 80.500 - KOEFICIJENT 0,38

 3.047,60

 600,38                                     (stope 10%, 7,5%, 0,5% i 1,7%)

 7.204,56

 OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK - PAUŠALISTA - KOEFICIJENT 0,4

 3.208,00

 1.193,38

 14.320,51

 OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK - VODI POSLOVNE KNJIGE - KOEFICIJENT 0,55

 4.411,00

 1.640,89

 19.690,70

 OBVEZNIK POREZA NA DOBIT - VODI DVOJNO KNJIGOVODSTVO  - KOEFICIJENT 1,1

 8.822,00

 3.281,78

 39.381,41