Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a

Izvor: Unsplash
  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (skraćeno: PRR) službeno je odobren sredinom 2015. godine. Njegova ukupna alokacija iznosi 2.383 milijarde eura, od čega se 2.026 milijarde eura financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske. Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima općenito.

 

Mjera 19 “LEADER – CLLD” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. namijenjena je u cijelosti financiranju Lokalnih akcijskih grupa. Ovom mjerom LAG-ovi postaju podrška i nositelji ruralnog razvoja u vidu direktnog odabira projekata koji će se financirati odobrenim sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske na području djelovanja LAG-a.

 

Mjera 19 „Leader – CLLD“ sastoji se od 4 podmjere:

 

a) Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

b) Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

c) Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

d) Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija.

 

Na Natječaju za Podmjeru 19.2.  »Provedba operacija unutar CLLD strategije« – provedba tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluke o odabiru 54 LAG-a.

 

Navedenom Odlukom LAG-u “More 249“ dodijeljen je iznos od 6.488.128,71 kn i to kako slijedi:

 

1. Podmjera 19.2. – 4.943.336,16 kn

2. Podmjera 19.3. – 247.166,81 kn

3. Podmjera 19.4. – 1.297.625,74 kn.

 

U okviru Podmjere 19.2. i dodijeljenih sredstava, LAG-ovi su u obvezi provoditi svoju Lokalnu razvojnu strategiju (LRS) koja predstavlja strateški plansko-razvojni dokument koji donosi i provodi lokalna akcijska grupa za područje koje obuhvaća. Strategijom su definirane osnovne značajke LAG područja, razvojni problemi i potrebe te vezani ciljevi i prioriteti. Sastavni dio strategije čine i tzv. mjere na temelju kojih LAG “More 249” raspisuje natječaje za krajnje korisnike. Radi se o mjerama/natječajima sukladno onima iz nacionalnog Programa ruralnog razvoja, a istovremeno prilagođenog specifičnostima LAG područja.

 

U lipnju 2020. godine ministrica poljoprivrede donosi Odluku o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava LAG-ovima u podmjeri 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije. LAG “More 249“ je među 23 odabrana LAG-a kojem su dodijeljena sredstva u iznosu od 1.083.072,00 kn, što je omogućilo objavu 6. LAG natječaja i još odobrenih projekata za korisnike s našeg područja.

 

LAG “More 249“ među prvim je LAG-ovim u RH koji je objavio natječaj za razvoj i unapređenje malih poljoprivrednih gospodarstava. U okviru 1. LAG natječaja donesene su odluke o odabiru 6 projekata na LAG području, a kojima će korisnici unaprijediti i modernizirati svoje poslovanje. Odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 670.068,00 kn. Nakon Odluka od strane LAG-a, projektne prijave se kroz sustav AGRONET učitavaju i šalju na konačno odobrenje i isplatu od strane Agencije za plaćanja.

 

Na 2. LAG natječaj identičan nacionalnom natječaju 7.4.1., donesene su Odluke o odabiru 3 projekta kojima će se poboljšati i/ili unaprijediti kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Tako će odobrene jedinice lokalne samouprave urediti i opremiti dječje igralište, urediti groblje te izvršiti rekonstrukcija dijela Vatrogasnog doma kako bi se omogućila dostupnost javnog prostora lokalnoj zajednici.

 

Zbog iskazanog interesa za natječajem identičnom nacionalnom 6.3.1. LAG “More 249“ je mijenjao svoju Lokalnu razvojnu strategiju i raspisao 3. LAG natječaj na kojem je odobreno 12 novih projekata za modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava u ukupnom iznosu od 1.337.400,00 kn.

 

Na 4. LAG natječaju identičnom nacionalnom 6.1.1., donesene su odluke o odabiru 2 projekta mladih poljoprivrednika  u ukupnom iznosu 519.145,00 kn.

 

Po prethodno navedenim natječajima i odobrene projektne prijave, Agencija je potvrdila Odluke LAG-a i svi su projekti u provedbi, a sa 1. LAG natječaja 4 odabrana korisnika su završila svoje aktivnosti.

 

Na 5. LAG natječaj koji je identičan nacionalnom natječaju 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, pristigle su dvije projektne prijave koje su u obradi.

 

Dana 11. studenog 2020. završilo je podnošenje projektnih prijava za 6. LAG natječaj koji je identičan nacionalnom natječaju 6.3.1. „Razvoj i unapređenje poslovanja malih poljoprivrednih gospodarstava“. Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.129.125,00 HRK, a visina javne potpore po projektu iznosi 112.912,50 HRK (15.000 EUR-a). 

 

U siječnju 2021. godine LAG More 249 će objaviti još dva preostala natječaja po odobrenoj Lokalnoj razvojnoj strategiji. To je natječaj za TO koji je identičan 6.4.1. "Razvoj nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima" i ponoviti će natječaj koji je identičan nacionalnom natječaju 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

 

 

PREZENTACIJA: Provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a "More 249" u brojkama: