Kolačići nam pomažu pružiti bolji korisnički doživljaj. Korištenjem naše web stranice pristajete na korištenje kolačića.

Lokalna akcijska grupa "More 249" - "Od mora za More"

Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

  • Objavljeno: /
  • Autor: LM249

Fond: Kohezijski fond

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 15.01.2018

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.02.2018

Rok za podnošenje projektnih prijava: 01.02.2019

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

 

 

Svrha ovog Poziva: Izgradnja svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Predmet ovog Poziva: Provedba aktivnosti predviđenih Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 250.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.600.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Jedinice lokalne samouprave

Područja: Zaštita prirode i okoliša

 

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je danas javni poziv za EU sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, jedinice lokalne samouprave dužne su na svojim područjima provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, a kroz ovaj poziv za to su im osigurana i značajna EU sredstva.

Ministarstvo je gradovima i općinama osiguralo ukupno 47,2 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava za provedbu edukativnih programa. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“. Udio EU sufinanciranja je maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog poziva su jedinice lokalne samouprave koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10.000 stanovnika.

Iznosi sredstava koje jedinice lokalne samouprave mogu dobiti ovisi o kategoriji u koju pripadaju:

  • I. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave do 10.000 stanovnika,
  • II. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 10.000 do 40.000 stanovnika,
  • III. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 40.000 do 100.000 stanovnika,
  • IV. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 100.000 stanovnika,
  • Grad Zagreb.

Jedinice lokalne samouprave iz II. kategorije po pojedinačnom projektu mogu dobiti od 250.000 do 500.000 kuna. Jedinice iz III. kategorije od 500.000 do 1.200.000 kuna, a IV. kategorije od 1.500.000 do 2.500.000 kuna. Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen za Grad Zagreb je od 2.500.000 do 3.600.000 kuna.

 

Napominjemo kako se jedinice lokalne samouprave iz I. kategorije, odnosno one koje imaju manje od 10.000 stanovnika, ne mogu samostalno prijaviti na javni poziv već je potrebno da se više jedinica lokalne samouprave udruži i to na način da ukupan zbroj svih gradova i općina koji se udružuje prelazi 10.000 stanovnika. U koju kategoriju će pripadati, ovisi o tome koliko sve jedinice koje se udruže imaju stanovnika.

 

 

Obrasci:

 

Prilozi:

 

Upute za prijavitelje:

 

IZVOR STRUKTURNI FONDOVI